Týden s virtuály v cloudu – Úvodní informace


Vítejte u seriálu věnovanému Azure Virtual Machines – tedy vytváření virtuálních počítačů, jak se vznešeně říká „v cloudu“, prakticky to ale znamená v jednom ze 6 velkých datových center po celém světě. Vzhledem k latenci sítě je samozřejmě vhodné vybrat si datové centrum co nejblíže, což je v našem případě buď Amsterdam (North Europe) anebo Dublin (West Europe). Podobný seriál již vycházel cca před půl rokem, nyní vám ale nabízíme přece jenom jiný pohled podepřený několikaměsíčními zkušenostmi nás i našich zákazníků.

K čemu je to dobré?

K čemu je takový virtuální počítač dobrý? K řadě věcí. Předně nemusíte kupovat žádný hardware ani licenci na software – platíte pouze za hodinu existence virtuálního počítače, a to v závislosti na jeho hardwarových parametrech (tabulka HW parametrů a cen zde). Je tedy ideální pro zkoušení, kdy potřebuji určitý scénář rozběhnout na pár hodin.

Druhým scénářem použití je produkční prostředí, neboť infrastruktura je velmi robustní, všechny komponenty jsou duplikovány a vaše data (virtuální disky) jsou dokonce uložena ve třech zcela nezávislých replikách. Takovou úroveň bezpečnosti dat, odolnosti proti selhání a automatické obnovy v případě havárie vám žádný hoster nemůže nabídnout. Tento scénář je ideální zejména pro aplikace určené pro zákazníky anebo vaše obchodní partnery. Jejich umístěním mimo firmu ušetříte kapacitu vašeho internetového připojení, pro které lze jistě nalézt i kreativnější využití.

Konečně třetím často používaným scénářem je záložní systém k čemukoliv, co běží ve vašem datovém centru. Využitím virtuálů v cloudu se zbavíte starostí s vytvářením a správou záložní lokality – vaší záložní lokalitou je datové centrum v cloudu.

Jak si to vyzkouším?

Podobně jako si vyzkoušíte boty, než si je koupíte, budete si v případě, že uvažujete o virtuálních počítačích v cloudu, chtít tuto službu vyzkoušet. K tomuto účelu je ideální použít bezplatný 90 denní účet, který vám nabízí dostatek zdrojů pro nepřetržitý běh jednoho virtuálního stroje typu Small (1 jádro, 1.75 GB RAM). Uvedených 750 hodin můžete využít dle vlastního uvážení, takže například můžete běžet farmu 5 serverů velikosti Medium po dobu 75 hodin (za vesmírnou hodinu se spotřebuje 2 x 5 jednotek). Při překročení povoleného množství dojde k zastavení virtuálů do konce daného měsíce, garantovaně tedy nic neplatíte za celou dobu testování. Přesný postup založení účtu je popsaný zde, v případě problémů se nám ozvěte. Poté ještě musíte možnost používání povolit na stránce Preview Features.

Častým dotazem v této souvislosti je: „Pokud je zkoušení bezplatné, proč musím zadávat svoji bankovní kartu?“. Odpověď je poměrně jednoduchá – účet v cloudu lze zneužít k různé kriminální činnosti a ani telefonní číslo ani Microsoft Account (dříve LiveID) nejsou věrohodnými způsoby autentizace. Z vaší karty nebude po celou dobu nic strženo (v některých případech je stržen 1 dolaru nebo euro, kterou jsou pak ihned vráceny zpět – validace funkce karty). Je možné použít kreditní i debetní kartu. V případě potíží kontaktuje informační linku svojí banky, zřejmě máte zablokované internetové platby nebo byla transakce vyhodnocena jako podezřelá. Další informace lze nalézt též v tomto článku.

Podrobný praktický návod najdete v tomto českém screencastu, který vám určitě doporučuji shlédnout.

Jak se to platí a kolik to stojí?

Pokud již používáte komerční účet, platíte podle spotřebovaných zdrojů. Pokud používáte bezplatný zkušební účet, musíte přechod na komerční používání potvrdit (neprovede se automaticky). Platba se provádí z bankovní karty, ke které si z internetu stáhnete příslušnou fakturu za libovolný měsíc jako PDF dokument:

image

Při větších objemech je též možné dohodnout se na platbě fakturou (bez použití bankovní karty).

A teď to nejdůležitější – jak se příslušná částka spočítá.

Základní cena za jedno procesorové jádro a k tomu 1,75 GB paměti (což je virtuální počítač velikosti Small) je 0,12 USD za hodinu. Tato částka se účtuje po hodinách, což je ideální zejména pro testovací scénáře – vytvořím si na 4 hodiny 3 počítače a zaplatím cca 30 Kč. Pro ostatní velikosti virtuálů se jedná o násobky/podíly HW kapacity i ceny – detaily např. v kalkulačce zde.

Výše uvedená částka je zcela rozhodující. Jsou sice účtovány ještě další poplatky, ale ty je třeba brát pouze jako drobné – typicky v součtu tvoří mnohem méně než 10% faktury. Konkrétně to jsou:

 • Pevné disky v úložišti – 0,07 USD za 1 GB za měsíc (průměruje se po dnech)
 • Diskové transakce – 1 USD za 10 miliónů transakcí
 • Data přenesená směrem ven z datového centra (download) – 0,12 USD za 1 GB

Pro kalkulaci je nejjednodušší použít kalkulačku na stránce http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/calculator/?scenario=virtual-machines:

image

Jak jsem již řekl, tyto 3 položky činí v typické situaci opravdu drobnosti a není třeba se jimi zabývat. Zajímavé je ovšem vědět, že z těchto cen můžete získat ještě další slevy:

 • 20% při závazku na 6 měsíců (podobný princip jako u tarifů mobilních operátorů)
 • Dalších 2,5% při závazku na 12 měsíců
 • Dalších 2,5% při platbě předem
 • Dočasně též 33% v případě hodin virtuálních počítačů za chybějící podporu – finální spuštění služby včetně plné podpory je očekáváno na jaře

Jak sledovat můj účet?

Velmi jednoduše. Na stránce http://www.windowsazure.com/account najdete všechny svoje účty (ve vašem případě zřejmě jeden účet) a můžete se podívat na jeho aktuální spotřebu:

image

Vidíte zde spotřebu jednotlivých zdrojů, která je rozdělena na dvě sekce. V sekci „Included in your subscription“ je vidět zobrazení aktuální spotřeby zdrojů, které máte k dispozici zdarma, případně ty, které máte předplaceny v rámci vašeho komerčního závazku. V sekci „Pay as you go“ vidíte nadlimitní spotřebu, která se účtuje běžnou sazbou. V případě 90denního bezplatného účtu bude tato sekce samozřejmě vždycky prázdná. Pro každou jednotlivou metriku je možné sledovat její trend v aktuálním účetním měsíci:

image

Pokud chcete sledovat svoji historickou spotřebu anebo například vysvětlit částku, kterou jste měli na faktuře, stačí přejít na záložku „Billing history“ a zde je možnost „Download Usage“:

image

Buďte ovšem připraveni na poměrně obsáhlý CSV dokument, na jehož porozumění je třeba trochu cviku a přemýšlení.

Jaké je SLA?

V případě jakékoliv služby je vždycky důležité SLA, tedy Service Level Agreement. Příslušné dokumenty najdete zde. Protože se jedná o poměrně obsáhlý materiál, přináším vám jeho stručný výtah.

SLA vám zaručuje dostupnost 99.9% (tedy výpadek max. 8,75 hodin/rok). Pokud provozujete více než jeden virtuální počítač pro každou roli (např. farma 2 web serverů a 2 databázové servery s mirroringem dat – tzv. availability set), je SLA dvakrát lepší, tedy 99.95%, neboť například údržbu hostovacích počítačů je možné provádět postupně bez zasažení dostupnosti řešení jako celku.

Důležitá je též definice výpadku. Zjednodušeně lze říct, že je to jakákoliv závada vně vašeho virtuálního počítače, tedy např. hardwarové poruchy (disk, CPU, paměť, síťová karta), problémy datového centra (síťová infrastruktura, napájení), údržba hostitelského počítače (hardware i aktualizace OS), plánované odstávky (oznamovány 6 dní předem, max. 25 minut). Naopak jako výpadek se nepočítá cokoliv se děje „uvnitř“ virtuálu, tedy např. výpadky nebo aktualizace zákaznického (hostovaného) operačního systému.

V případě nedodržení SLA máte nárok na kompenzaci, jehož výše je přesně smluvně dána a odvozuje se od výše vaší měsíční platby. Ovšem do doby, než bude na jaře služba uvedena do produkčního provozu na tuto kompenzaci nárok nemáte výměnou za výše zmíněnou 33% slevu hodinové ceny virtuálního počítače. Neznamená to ovšem, že by šlo o nějaké experimentální prostředí. I v této době se ale k prostředí přistupuje jako k produkčnímu a SLA bylo zatím vždy dodrženo.

Co nabízí Azure dále?

Virtuální počítače a odpovídající síťová infrastruktura jsou určitě daleko nejzajímavějšími službami pro IT profesionála. Pro úplnost uveďme ještě některé další nabízené služby určené spíše vývojářům a dodavatelům software:

 • Web Sites – sdílený nebo dedikovaný hosting webů běžících pod IIS. O správu IIS a operačního systému se stará Microsoft.
 • Cloud Services – hostované virtuální počítače, ale ve správě Microsoftu. Provozovatel aplikace dodá pouze instalační balíček a skripty/nastavení pro spuštění aplikace.
 • Mobile Services – speciální služba pro ukládání dat, autentizaci a push notifikace pro běžně dostupné mobilní platformy (Windows Phone, Windows 8, iOS, Android).
 • SQL Azure – hostovaná SQL databáze. O veškeré úkony ohledně správy databáze se stará infrastruktura datového centra, dostanete v podstatě pouze „připojovací řetězec“.
 • Azure Storage – tuto službu lze využít jako úložiště v cloudu – v podstatě si ho představte jako NAS zařízení s přístupem přes HTTP protokol. Hodí se například pro ukládání záloh mimo vaši lokalitu.

Závěrem

Doufám, že vás komfortní možnost rychlého a flexibilního vytváření virtuálních počítačů zaujala a zachováte nám přízeň i v dalších dílech tohoto seriálu. Proto neváhejte se zřízením bezplatného testovacího účtu, abyste si mohli praktické postupy z dalších dílů seriálu vyzkoušet. V této souvislosti bych ještě jednou rád upozornil na pěkné video, které vám celý proces založení účtu a vytvoření prvního virtuálního počítače názorně ukáže.

V příštím díle se podíváme na různé možnosti vytváření virtuálních počítačů, v dalším pak na práci s disky a v dalším … nechte se překvapit Veselý obličej.

Dále bychom vás rádi pozvali na online seminář Vytvořte si virtuál v cloudu!, který se koná 7. února od 10:00 hodin a kde můžete položit všechny otázky, na které jste v tomto seriálu nedostali odpověď. Ti, kteří si vše chtějí vyzkoušet i prakticky, se mohou zaregistrovat na stejnojmenný bezplatný hands-on lab pod vedením zkušeného lektora.

Michael Juřek

Comments (2)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

 2. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content