Volume Activation – popis změn


Windows Server 2012 přináší kromě jiného i novou metodu pro volume aktivaci. Jedná se o aktivaci založenou na Active Directory. Tato nová metoda je použitelná pro Windows Server 2012, Windows 8 (edice Pro a Enterprise) a Office 2013. Není kompatibilní se staršími klienty, jako například Windows 7 a Office 2010. Active Directory aktivace není nahrazením KMS aktivace, ale spíše jejím doplněním.

Popis a srovnání s KMS aktivací

Active Directory aktivace je část role Volume Activation Services, dostupné ve Windows Serveru 2012, která umožňuje použít doménu Active Directory pro uchovávání aktivačních objektů, což značně zjednodušuje aktivaci v podnikových sítích. Díky Active Directory aktivaci je každý počítač se systémem Windows 8 a Windows Server 2012, který je připojený do domény, automaticky aktivován při svém startu. Klienti zůstávají aktivování tak dlouho, dokud jsou připojení do domény.

Pro Active Directory aktivaci není potřeba další server, který by obsluhoval aktivaci klientů. Je možné ji mít na doménovém řadiči. Active Directory aktivaci není možné použít na read-only doménových řadičích a také nemůže být používána, pokud jsou využívané jiné adresářové služby než Active Directory.

Funkce

Active Directory aktivace

KMS aktivace

Aktivace Windows Server 2012 a Windows 8

ANO

ANO

Aktivace Windows Server 2008 R2 a Windows 7

NE

ANO

Obnova aktivace každých 180 dní

ANO

ANO

Nutnost update AD schématu

ANO

NE

Okamžitá aktivace (není nutné dosahovat počtů stanic)

ANO

NE (25 klientů/5 serverů)

Konfigurace Active Directory aktivace

Pro kompletní otestování v labu doporučuji projít celý článek v TechNET Library. Zde si jen popíšeme nutné kroky pro zprovoznění a otestování v prostředí s doménovým řadičem, který běží na Windows Server 2012 a jedním klientským počítačem s Windows 8. Na serveru běží Active Directory a počítač s Windows 8 je jejím členem, ale není aktivován a byl nainstalován z Volume média.

Ve Správci serveru vyvoláme dialog pro přidání rolí a funkcí. Na stránce s výběrem rolí si vybereme Volume Activation Services a nainstalujeme ji. Poté ve Správci serveru klikneme v levém sloupci na roli Volume Activation. Zobrazí se nám seznam serverů s touto rolí. Následně klikneme pravým tlačítkem na server a zvolíme Volume Activation Tools. Poté projdeme průvodce, ve kterém vybereme Active Directory aktivaci. Je také nutné zadat licenční klíč, přičemž se jedná o klíč, který se používá k aktivaci KMS. Active Directory aktivace nemá žádný speciální klíč.

AD1AD2AD3AD4AD5AD6AD7

Následně můžeme pomocí průvodce vidět nainstalované klíče a také je můžeme smazat.

AD8

Q&A

Q: Co se stane, pokud není při startu počítače dostupný řadič domény pro aktivaci?
A: Pokud byl počítač již předem aktivován pomocí Active Directory, tak se při startu pokusí „reaktivovat“ (vhodnější je uvádět, že došlo k resetování aktivační lhůty na 180 dní). Pokud se mu to nepodaří, tak se bude pokoušet o reaktivaci každých 7 dní. Po tuto dobu bude plně funkční a aktivovaný, protože Active Directory aktivace má aktivační periodu stejnou jako KMS aktivace, tedy 180 dní. Pokud počítač ještě nebyl aktivovaný, tak následně zkusí KMS aktivaci.

Q: Jak zamezit určitým počítačům, aby se neaktivovaly pomocí Active Directory aktivace?
A: Protože Active Directory aktivace uchovává aktivační objekty v Active Directory, není problém u těchto objektů změnit nastavení zabezpečení a určité skupině objektů zakázat čtení těchto objektů. V základním nastavení mají právo pro editaci těchto objektů členové skupiny Enterprise Administrators. Editaci je možné provést pomocí ADSIEDIT.

Aktivační objekt je uložen v "CN=Activation Objects,CN=Microsoft SPP,CN=Services,CN=Configuration". Na následujících obrázcích se můžete podívat, jak „vypadá“ a jak se k němu můžete dostat.

XX1XX2

Jiří Janata, MSP

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 Licencování společnosti Microsoft patří

Skip to main content