Aktualizovaná dokumentace Private Cloud Fast Track


Pokud jste se v minulosti účastnili prezentací či školení týkajících se privátního cloudu, pravděpodobně víte, že Fast Track je program Microsoftu, umožňující rychlejší nasazení privátního cloudu ve firemním prostředí. K dispozici jsou dvě možnosti, jak rychlejšího nasazení dosáhnout:

Microsoft Private Cloud Fast Track jednak umožňuje spolupráci s hardwarovými partnery, kteří nabízejí již vyzkoušené a odladěné řešení privátního cloudu v předpřipravených konfiguracích. Samotné nasazení pak probíhá s partnerským hardware a za asistence specialistů, což samozřejmě podstatně zkracuje čas potřebný pro implementaci. Partnery v Private Cloud Fast Tracku jsou firmy Cisco, Dell, EMC, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, NEC a NetApp, přičemž podrobnější info o jednotlivých řešeních naleznete na stránkách privátního cloudu.

Druhou možností je vybudování privátního cloudu svépomocí, k čemuž slouží referenční dokumentace, která je rovněž součástí Microsoft Private Cloud Fast Tracku. K dispozici máte následující dokumenty:

  • Reference Architecture Guide – popisuje základní stavební kameny řešení privátního cloudu tak, aby bylo možné vybudovat vysoce dostupnou, rozšiřitelnou, bezpečnou a spravovatelnou platformu privátního cloudu.
  • Reference Deployment Guide – poskytuje detailní instalační a konfigurační postupy pro nasazení architektury, navržené za pomocí předchozího dokumentu
  • Reference Operations Guide – probírá typické úkony prováděné v rámci privátního cloudu v rámci běhu celého řešení

Dokumenty jsou vhodné nejen pro přímou implementaci privátního cloudu, ale i jako studijní materiál pro studenty či základní stavební kámen pro partnery, kteří se implementací privátního cloudu zabývají.

Všechny tři příručky jsou k dispozici ke stažení v sekci “Technické informace” na našich TechNet stránkách věnovaných privátnímu cloudu.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content