Scénáře použití privátního cloudu


V tomto článku vám přinášíme souhrn čtrnácti screencastů, které jsme postupně publikovali na TechNet blogu a ve kterých MVP Jan Matějka na konkrétních ukázkách představuje práci s privátním cloudem.

 • Scénář 1 - V prvním scénáři se budeme pohybovat pouze v prostředí SC Service Manageru 2012. Cílem je vypublikovat na webový portál Service Manageru službu, ve které bude připraven požadavek pro uživatele. Tímto krokem umožníme uživatelům založit požadavek (service request) na portálu a vynutíme vyplnění požadovaných hodnot, které budeme dále využívat v automatizaci a Service Manager workflows. Vytvořená a vypublikovaná služba našeho katalogu a odpovídající požadavek bude využit v dalším scénáři.
 • Scénář 2 - Ve druhém scénáři pracujeme s požadavkem, který jsme publikovali v prvním dílu. Vytvoříme na portálu Service Request, který bude dále zpracován předem definovaným procesem Service Manageru. Tento proces využívá SC Orchestratoru, který využije vstupy z portálu a zpracuje pomocí vytvořeného workflow (runbook). Stejný postup automatizace je možné využít v jakémkoliv jiném požadovaném scénáři.
 • Scénář 3 – Představíme si Bare Metal Deployment nového virtualizačního serveru (host). S pomocí VMM můžete provádět instalaci předem definovaných operačních systémů na nové fyzické servery a automaticky je přiřazovat do stávajících clusterů. V dalších krocích budeme vytvářet nové logické sítě a IP rozsahy, které mohou být využívány ve vytvořených Privátních Cloudech. Na závěr tohoto scénáře přidáme nově nainstalovaný virtualizační server (host) do stávající infrastruktury a rozšíříme tak stávající Hyper-V cluster.
 • Scénář 4 - Zůstaneme v prostředí Virtual Machine Manageru a pustíme se do vytváření nového Privátního Cloudu. Projdeme možnosti, které se nabízejí při vytváření nového Cloudu a budeme se samozřejmě věnovat konfiguraci přístupů pro administrátory, ale i pro koncové uživatele. Ve scénáři budeme definovat, co vše mohou koncoví uživatelé v prostředí nově vytvořeného privátního cloudu dělat a jaké zdroje mohou využívat.
 • Scénář 5 – Podíváme se na to, jakým způsobem můžeme vytvářet šablony virtuálních serverů. Jsou využívány předem nadefinované šablony/profily serverů, které pro vlastní instalaci aplikací používají nové technologie Server App-V, SQL DAC apod. Po vytvoření nové šablony virtuálního serveru se pustíme do vytvoření šablony služby vícevrstvé architektury. K tomu využijeme nové funkcionality VMM 2012, Service Designer. Po vytvoření šablony proběhne validace a uložení do knihovny VMM pro následnou instalaci do produkčního nebo testovacího prostředí.
 • Scénář 6 - V tomto scénáři využijeme šablonu služby, kterou jsme si připravili v předchozím scénáři. Ukážeme si, jak připravit nasazení takové služby, co je možné v rámci nasazení konfigurovat, a na závěr spustíme samotný proces instalace do vybraného cloudu našeho datového centra z prostředí VMM.
 • Scénář 7 – Podíváme se do prostředí App Controlleru a ukážeme si, jak snadno můžeme spravovat privátní a veřejný cloud z jediného prostředí. Ukážeme si, jak jednoduše lze přenést připravené soubory pro Windows Azure z vlastního prostředí (sdíleného úložiště) do veřejného cloudu Windows Azure, i jakým způsobem lze přenést šablonu služby z jednoho prostředí do druhého a využít tak předem vyzkoušené služby do produkčního prostředí.
 • Scénář 8 – Budeme pokračovat v prostředí App Controller, nejprve se přihlásíme uživatelským účtem, který má přístup do vybraného cloudu s velmi omezeným množstvím prostředků a pokusíme se spustit instalaci služby. Ve scénáři uvidíte, jakým způsobem správce aplikace instalaci provádí a jak je informován o dostupných prostředcích cloudu, do kterého se pokouší instalaci provést. Abychom byli v instalaci úspěšní, přihlásíme se v dalším kroku pod účtem administrator, který má přístup do většího množství cloudů a také má k dispozici mnohem větší prostředky datového centra.
 • Scénář 9 - Ve scénáři si ukážeme, jakým způsobem je možné generovat reporty. Přímo z konzole SCSM spustíme Microsoft Excel a ukážeme si jednoduchý způsob práce s daty uloženými v CMDB. Jedná se o velmi efektivní a rychlý způsob vytváření požadovaných přehledů a grafů. Ve scénáři se podíváme na některé vytvořené přehledy, které jsou už v prostředí MS Private Cloud vytvořeny.
 • Scénář 10 – Ukážeme si, jakým způsobem Operations Manager monitoruje námi vytvořené privátní cloudy pomocí Virtual Machine Manager Management Packu. Ve druhé části se velmi krátce podíváme na nové možnosti monitorování síťové infrastruktury.
 • Scénář 11 – Namodelujeme si výpadek web služby. Operations Manager okamžitě detekuje nedostupnost kritické aplikace a pomocí konektoru dojde k založení incidentu v Service Manageru, který spustí předem definovaný proces. Tento proces obsahuje runbook/workflow vytvořený v Orchestratoru, který zajistí ověření dostupnosti a nápravu celého problému. Na závěr ověříme dostupnost naší aplikace, zkontrolujeme automatické uzavření nejen incidentu v Service Manageru, ale také výstrah v Operations Manageru. Vše bez zásahu administrátorů Privátního Cloudu.
 • Scénář 12 – Pomocí průvodce vytvoříme Management Pack pro monitoring naší aplikace a podíváme se na to, jak výsledky měření Operations Manager interpretuje. V dalším kroku si ukážeme, jak vytvořit nový pohled typu Dashboard. V závěru scénáře se podíváme na to, jakým způsobem může vývojář naší aplikace analyzovat data přímo v prostředí dohledového sytému a jaké informace mu Operations Manager poskytuje.
 • Scénář 13 - Ukážeme si, jakým způsobem lze pomocí Virtual Machine Manageru změnit konfiguraci služby nebo provést instalaci nové verze aplikace bez narušení provozu služby. Využijeme k tomu naši dříve vytvořenou šablonu služby, provedeme její zkopírování, změnu konfigurace a novou verzi šablony budeme aplikovat na provozovanou službu.
 • Scénář 14 - V tomto scénáři si ukážeme, jak můžete pomocí Microsoft SharePoint zpřístupnit dashboardy, vytvořené Service Managerem, uživatelům nebo správcům Privátního Cloudu. Nebude se jednat o žádnou sofistikovanou konfiguraci, ale o běžné zpřístupnění dokumentů na SharePoint site.

- Kanty

  Comments (1)

  1. Anonymous says:

   Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

  Skip to main content