Jak na privátní cloud – část 14 (závěr)


Vítejte u posledního scénáře k tématu Microsoft Privátní Cloud. V jednom z předchozích dílů jsme si ukazovali, jakým způsobem lze interpretovat data ze Service Manageru, nástroje pro řízení služeb. Výstupem nám byly poměrně pěkné, přehledné a „živé“ dashboardy. V tomto scénáři si ukážeme, jak můžete pomocí Microsoft SharePoint zpřístupnit tyto dokumenty uživatelům nebo správcům Privátního Cloudu. Nebude se jednat o žádnou sofistikovanou konfiguraci, ale o běžné zpřístupnění dokumentů na SharePoint site.

Společně jsme prošli všech čtrnáct scénářů, které má Microsoft připraveny pro své testovací prostředí Privátního Cloudu. Abyste nemuseli procházet tento Hands-On-Lab, máte k dispozici všechny tyto scénáře komentované na MSTV.cz k rychlému seznámení s prostředím. Postupoval jsem vždy přesně podle těchto připravených a popsaných scénářů.

Děkuji všem za poměrně hojnou účast na MSTV.cz. Přeji všem pěkné léto a hlavně šťastné návraty z dovolené.

Pokračujeme na MSTV.cz

Jan Matějka, AGCOM a.s.
www.agcom.cz
janmatejka.wordpress.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content