Jak na privátní cloud – část 13


Zásadním a klíčovým úkolem Privátního Cloudu je poskytování služeb uživatelům. V přechozích videích jsme si ukazovali, jak je možné nové služby vytvářet v prostředí Virtual Machine Manager a Service Designeru. Pak jsme naši nově vytvořenou šablonu použili k instalaci nové služby do produkčního prostředí. Dále jsme se věnovali monitorování a řízení provozovaných služeb. Zabývali jsme se měřením dostupnosti (SLA) a představili si možnosti, jak všechna data interpretovat.

Nezabývali jsme se ale dosud oblastí aktualizace nebo změnou konfigurace provozované služby. Tyto operace budou jistě velmi časté a jedním ze zásadních požadavků administrátorů Privátního Cloudu bude, aby bylo možné je provádět za provozu a bez výpadku služby. Této problematice se budeme věnovat v následujícím scénáři. Virtual Machine Manager dokáže řešit i tyto požadavky. Ukážeme si, jakým způsobem lze změnit konfiguraci služby nebo provést instalaci nové verze aplikace bez narušení provozu služby. Využijeme k tomu naši dříve vytvořenou šablonu služby, provedeme její zkopírování, změnu konfigurace a novou verzi šablony budeme aplikovat na provozovanou službu.

Největší výhodou Privátního Cloudu je schopnost pružně a rychle reagovat na zásadní změny v provozu celého IT.

Více už v tomto předposledním scénáři.

Pokračujeme na MSTV.cz

Jan Matějka, AGCOM a.s.
www.agcom.cz
janmatejka.wordpress.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content