Týden se správou aplikací pomocí SCCM 2012 – díl 5: klientské nástroje a žádost o aplikaci


Vítejte u posledního dílu naší malé série o správě aplikací s Configuration Manager 2012. Podíváme na instalaci aplikací z pohledu klienta, tedy na nástroje, které může mít uživatel k dispozici. Jedná se o aplikaci Software Center a webový portál Application Catalog. Také si vyzkoušíme klientskou žádost o aplikaci pomocí aplikačního katalogu. A jako drobnost závěrem ukážeme nastavení, aby si uživatelé sami mohli přiřazovat primární zařízení.

Klientské aplikace

Klient může mít k dispozici dvě aplikace pro samoobslužné využití SCCM. Obě jsme zmínili v druhém díle seriálu. Software Center je standardní aplikace, která se nainstaluje spolu se SCCM klientem. Application Catalog je webový portál, který využívá technologii Silverlight. Osobně nechápu, proč vše nezastane jedna aplikace. Protože základní funkce jsou shodné, ale každá varianta nabízí jiný pohled.

Software Center

Software Center nám dokáže zobrazit stav probíhající instalace, seznam nainstalovaných aplikací, umožnit instalaci či odinstalaci aplikace, která je nabídnuta (Available), ale nevyžaduje schválení, a nastavit pár voleb, jako je pracovní doba. Patří k němu i ikona SCNotification v Notification Area Windows (vedle hodin), která nás informuje ve chvíli, kdy nastává nějaká operace, například je k dispozici nová aplikace nebo probíhá instalace.

app01

Application Catalog

Application Catalog naproti tomu nabízí seznam všech aplikací (s možným tříděním do kategorií), které jsou k dispozici. Aniž by informoval o tom, že aplikace je nebo není nainstalována. Nezobrazuje aplikace, které byly nasazeny na kolekci zařízení nebo jako povinné (Required). Umožňuje aplikaci nainstalovat (odinstalaci nenabízí) nebo o ni požádat, pokud vyžaduje schválení. Dále obsahuje seznam požadavků o aplikace, možnost nastavit primární zařízení a seznam mobilních přístrojů.

Abychom zprovoznili Application Catalog, tak musíme na náš SCCM server přidat role Application Catalog web service point, která poskytuje informace o dostupných aplikacích ze Software Catalog, a Application Catalog website, která poskytnuté informace zobrazuje uživateli. Pro autentizaci uživatele k portálu se využívá Windows Authentication, takže pokud chceme, aby prošlo Single Sign-On, tak musíme mít naši doménu či adresu serveru mezi Local intranet v Internet Exploreru nebo v proměnné network.negotiate-auth.trusted-uris ve Firefoxu.

app02

Aplikační katalog je přístupný na adrese SCCM serveru buď přes protokol http nebo https v defaultní složce CMApplicationCatalog, tedy například https://sccm12.firma.local/CMApplicationCatalog.

Oficiální dokumentace Configuring the Application Catalog and Software Center in Configuration Manager.

Žádost o aplikaci pomocí Application Catalog

Pokud při nasazování aplikace ve volbě Deployment Settings nastavíme Purpose na Available, a zároveň zatrhneme volbu Require administrator approval if users request this application, tak se taková aplikace objeví uživatelům (musí jít o nasazení na uživatelskou kolekci, jinak nemůžeme vyžadovat schválení) v aplikačním katalogu. Uživatel pak může kliknout na tlačítko Request u dané aplikace.

app03

Následně musí povinně vyplnit text s důvodem žádosti a požadavek odeslat. O čemž dostane potvrzení v dalším kroku.

app04

Na záložce My Application Requests může sledovat stav požadavku.

app05

Administrátor v SCCM konzoli vidí zadané požadavky:

  • Software Library – Application Management – Approval Requests

A pomocí volby Approve je může schválit. Uživatel tím získá možnost aplikaci nainstalovat, o čemž je také informován pomocí SCNotification.

app06

Povolení uživatelům nastavit primární zařízení

Mezi teoretickými termíny jsme také zmiňovali User Device Affinity a že je možné, aby primární zařízení určil administrátor, aby se přiřadilo automaticky nebo aby si jej nastavil sám uživatel. Ve výchozím nastavení má tuto volbu uživatel blokovanou, ale můžeme ji jednoduše povolit. Vlastní nastavení pak provádí uživatel pomocí portálu Application Catalog na záložce My Devices.

Povolení se provede pomocí uživatelských nastavení v konzoli SCCM:

  • Administration - Client Settings
  • buď vytvoříme nové, nebo otevřeme existující
  • přepneme se na položku User and Device Affinity
  • a hodnotu Allow user to define their primary devices nastavíme na True
  • potvrdíme OK

app07

Jednotlivé díly našeho miniseriálu

Petr Bouška
www.samuraj-cz.com

Skip to main content