Jak na privátní cloud – scénář 5


Následující čtyři scénáře nás zavedou do světa služeb. Abychom naplnili podstatu privátního cloudu, musíme začít pracovat s aplikacemi, možnostmi jejich instalací a konfigurací v prostředí privátního cloudu. Samozřejmě musíme být schopni služby automatizovaně a opakovaně instalovat a aktualizovat na základě požadavků uživatelů našeho cloud řešení. Klíčovým prostředím pro práci se službami je v Microsoft privátním cloudu aplikace Virtual Machine Manager 2012.

V tomto scénáři se podíváme na to, jakým způsobem můžeme vytvářet šablony virtuálních serverů, které mohou být později využívány právě při tvorbě šablony konkrétních služeb. Ve scénáři jsou využívány předem nadefinované šablony/profily serverů, které pro vlastní instalaci aplikací používají nové technologie Server App-V, SQL DAC apod. Po vytvoření nové šablony virtuálního serveru se pustíme do vytvoření šablony služby vícevrstvé architektury. K tomu využijeme nové funkcionality VMM 2012, Service Designer. Uvidíte, jakým způsobem je možné šablonu vytvářet a provádět konfigurace jednotlivých vrstev. Po vytvoření šablony proběhne validace a uložení do knihovny VMM pro následnou instalaci do produkčního nebo testovacího prostředí. Vlastní instalace vytvořené služby a její aktualizace budou řešeny v dalších scénářích.

Pokračujeme na MSTV.cz

Jan Matějka, AGCOM a.s.
www.agcom.cz
janmatejka.wordpress.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content