Jak na privátní cloud – scénář 3


V následujících třech scénářích opustíme dočasně prostředí Service Manageru a budeme se pohybovat v nástroji Virtual Machine Manager, pomocí kterého spravujeme celé datové centrum.

Ve třetím scénáři si představíme Bare Metal Deployment nového virtualizačního serveru (host). Díky této funkcionalitě můžeme velmi efektivně rozšiřovat výpočetní výkon datového centra. S pomocí VMM můžete provádět instalaci předem definovaných operačních systémů na nové fyzické servery a automaticky je přiřazovat do stávajících clusterů. V dalších krocích budeme vytvářet nové logické sítě a IP rozsahy, které mohou být využívány ve vytvořených Privátních Cloudech. Na závěr tohoto scénáře přidáme nově nainstalovaný virtualizační server (host) do stávající infrastruktury a rozšíříme tak stávající Hyper-V cluster.

Tento malý výlet do světa Virtual Machine Manageru bude pokračovat dalším scénářem, ve kterém budeme vytvářet nový Privátní Cloud a budeme konfigurovat přístupy administrátorů a uživatelů.

Pokračujeme na MSTV.cz

Jan Matějka, AGCOM a.s.
www.agcom.cz
janmatejka.wordpress.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content