Jak na privátní cloud – scénář 2


V prvním scénáři jsme pracovali v prostředí SC Service Manager 2012, kde jsme si ukázali, jak lze vytvářet katalog služeb. Vytvořili jsme službu včetně jednoho požadavku a vše jsme vypublikovali na webový portál Service Manageru pro uživatele.

Ve druhém scénáři budeme s tímto publikovaným požadavkem pracovat. Vytvoříme na portálu Service Request, který bude dále zpracován předem definovaným procesem Service Manageru. Tento proces využívá SC Orchestratoru, který využije vstupy z portálu a zpracuje pomocí vytvořeného workflow (runbook). Podíváme se společně na to, jak tento celý proces probíhá. Stejný postup automatizace je možné využít v jakémkoliv jiném požadovaném scénáři.

Jste vítáni a navštivte MSTV.cz

Jan Matějka, AGCOM a.s.
www.agcom.cz
janmatejka.wordpress.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content