Týden novinek ve Windows Server “8” Hyper-V: Hyper-V Replica


V příští verzi Hyper-V se dočkáme nové funkce pro zvýšení dostupnosti virtuálních serverů (VM) a to pomocí replikace běžící VM na jiný Hyper-V server. U této funkce není ovšem automatické zotavení VM při selhání primárního Hyper-V serveru. Při výpadku je tedy nutné provést ruční operace failoveru VM a její start.

Pro použití Hyper-V Replica nepotřebujete žádný přídavný hardware. Musíte ale zajistit určité předpoklady pro úspěšnou replikaci a případný start replikované VM na druhém serveru: shodnou rodinu procesoru, dostatek volného místa pro replikovanou VM, dostatek paměti pro případný start replikované VM a stabilní síťové připojení mezi servery účastnícími se replikace.

Pojďme si ukázat jak Hyper-V Replica funguje na vzorové konfiguraci. V prvním kroku je třeba povolit funkci Replica na cílovém (Replica) serveru. Tuto konfiguraci najdete v Hyper-V Manageru -> Hyper-V Settings (Obr. 1). Kromě samotného povolení funkce nakonfigurujete způsob ověřování – integrované Windows ověření nebo s použitím certifikátu (např. pro replikace z/do DMZ) a dále servery, ze kterých bude povolená replikace – lze použít jakýkoli server nebo specifikovat zdrojový (Primary) server dle FQDN. Pro obě konfigurace se ještě konfiguruje cesta pro replikované soubory VM.

1_HVREPLICA
Obr. 1

Nyní nakonfigujete samotnou replikaci konkrétní VM. V akcích VM se jedná o položku Enable Replication… (Obr.2), která vyvolá průvodce. V jeho 2. kroku nastavte cílový (Replica) server a zda mají být komprimována replikovaná data během přenosu. Tlačítkem Verify Configuration… se načte konfigurace ověření replikace nastavené na Replica serveru. (Obr. 3).

2_ENABLEREPLICATION
Obr. 2

3_WSTEP2
Obr. 3

V dalším kroku zvolte replikované soubory VHD příp. VHDX (Obr. 4) a pokračujte ke konfiguraci replikační historie. Hyper-V Replica může kromě kontinuální replikace udržovat i specifikované intervaly historie a s využitím inkrementální zálohy pomocí Volume Shadow Copy Service (VSS) tak zajistit plně funkční zpětné zálohy VM. (Obr. 5)

4_WSTEP3
Obr. 4

5_WSTEP4
Obr. 5

Poslední krok průvodce obsahuje nastavení způsoby prvotní replikace. Ta může být provedena okamžitě nebo naplánována na specifický čas, nebo může být provedena replikace s použitím externího média či „doreplikace“ dat do již zkopírované (např. metodou export/import) VM. (Obr. 6)

6_WSTEP5
Obr. 6

Po dokončení průvodce, pokud byla vybrána okamžitá replikace, si můžete v Hyper-V Manageru ve stavu VM všimnout na Primary Serveru odchozí replikace (Obr. 7) a na Replica Serveru příchozí replikace (Obr. 8)

7
Obr. 7

8
Obr. 8

Z primárního serveru pak můžeme zavolat některé operace, jako např. Planned Failover pro řízené přepnutí VM na replikovanou stranu (Obr. 9). Z replica serveru pak můžeme volat Failover pro vynucené přepnutí VM či ověřit Failover testem. Replikovaná VM musí být ale vždy vypnutá či v případu selhání nedostupná. Z obou stran pak můžeme sledovat stav replikace použitím operace View Replication Health (Obr. 11).

9_REPLTASKS
Obr. 9

10_REPLTASKSREPLICA
Obr. 10

11_REPLHEALTH
Obr. 11

Hyper-V Replica může využít i Hyper-V cluster a to jak jako cíl, tak i jako zdroj replikace. K tomu je připravená cluster role Hyper-V Replica Broker. Více o ní a celé „cluster-Replica“ konfiguraci se dozvíte v příštím článku na téma Nepřetržitá dostupnost na Hyper-V „8“.

- Jan Marek, WBI

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content