Týden novinek ve Windows Server “8” Hyper-V: První pohled na nové Hyper-V


Před čtrnácti dny jsme uvedli seriál o novinkách ve Windows Serveru “8” a zároveň jsme slíbili seriál o novinkách v Hyper-V (protože seznam novinek v této oblasti je natolik široký, že si zaslouží vlastní týden). Slovo držíme a první díl z týdenního seriálu dáváme k dispozici.

Hyper-V technologie na operačním systému Windows Server “8” přinese razantní zvýšení výkonu virtuální infrastruktury. Zvyšují se limity jak pro samotný Hyper-V server, tak i pro virtuální stroj (VM, z angl.. Virtual Machine). Nově budete moci nainstalovat Hyper-V i na klientský systém Windows 8. Díky tomu získáte možnost virtualizovat i 64bitový systém, což nebylo ve Windows Virtual PC možné. Pozor, podmínkou pro běh Hyper-V na Windows 8 je nutnost podpory SLAT vaším procesorem. U „serverového“ Hyper-V je tato funkce požadována pouze v případě použití RemoteFX.

Konfigurace

Hyper-V Server 2008 R2

Hyper-V „8“

Operační paměť hostitele

1 TB

2 TB

Počet logických procesorů

64

160

Operační paměť VM

64 GB

1 TB

Počet virtuálních procesorů per VM

4

32

Počet nodů v Hyper-V clusteru

16

63

Počet VM per Hyper-V cluster

1000

4000

Možnost konfigurace Dynamic Memory samozřejmě zůstává i dále. Její povolení nám bude nabízet již průvodce vytvořením VM (obr. 1). Nově budeme moci také konfigurovat kromě Startup Memory i tzv. Minimum Memory. To znamená, že VM bude moci při přebytku operační paměti klesnout i pod hodnotu Startup Memory, která je alokována pouze při startu VM. (viz. obr. 2)

1_dynamicmemoryinwizard
Obr.1

2_dynamicmemoryconfig
Obr.2

Pro aplikace a operační systémy, které dokáží využívat běhu na NUMA (non-uniform memory access) architektuře bude k dispozici i pokročilá konfigurace pro alokaci zdrojů per NUMA a to jak pro virtuální procesory, tak pro virtuální paměť. To vše navíc per VM! (viz. obr. 3 a 4)

3_NUMAcpu
Obr. 3

4_NUMAram
Obr. 4

Vraťme se ale zpět k instalaci samotné role Hyper-V. Zde je opět značné vylepšení v průvodci. Na začátku si hned všimnete nabízeného Hyper-V powershell modulu, který v předchozí verzi chyběl a kromě konfigurace virtuálního switche i nastavení migrací a výchozích cest, kam se budou ukládat konfigurační soubory VM, soubory virtuálních disků apod. (viz. obr. 5 a 6)

5_installhypervrole
Obr. 5

6_installhypervrole
Obr. 6

Při prvním pohledu na Hyper-V Manager je jasně patrná nová komponenta – Virtual Storage Manager. Slouží ke konfiguraci Fibre Channel sítě a WWN, které mají být mapovány novým virtuálním FC adaptérem. Pro doplnění změn ještě uvedu, že Virtual Network Manager byl opravdu přejmenován na Virtual Switch Manager. Tento název je přesnější a to i s ohledem na rozšířenou konfiguraci virtuálních sítí díky tzv. Extensible Switchi.

7_hypervmanager
Obr. 7

Toto je jen malý a stručný výčet novinek v budoucí verzi Hyper-V. Více se o konkrétních komponentách se dozvíte v dalších článcích.

- Jan Marek, WBI

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content