Týden novinek ve Windows Serveru “8”: Novinky ve správě


Jedním z velmi viditelných rozdílů mezi novým Windows Server “8” a stávajícími servery 2008/R2 je bezesporu nové grafické rozhraní, které se prolíná celou správou systému.

Metro Design

Grafické rozhraní Metro je primárně určeno a navrženo pro tablety, mobilní telefony a jiná přenosná zařízení. Je však také obsaženo ve Windows Server “8”. Celé ovládání není pouze v režimu Metro, ale stále je využito i rozhraní Aero, na které jsme zvyklí z Windows 7 a Windows Server 2008 R2. První razantní změnou pro systémové správce je absence menu Start, které je nahrazeno dlaždicovým menu, známým z mobilních telefonů Windows Phone.

ws05-01

Nového dlaždicového rozhraní se dočkal i Server Manager, ve kterém je nyní možné ovládat nejen jeden server, ale celé skupiny serverů. Z jednoho místa tak je možné přidávat role a funkce jednotlivým skupinám, včetně požadavků na restart atd.

ws05-02

Management IP adres

Novou funkcí Windows Server “8” je možné vyhledávat s síti jednotlivé servery a klientské stanice, a vytvořit si tak databázi IP adres využívaných v rámci sítě. Tím se velmi zjednodušuje IP management, protože správce systému získává přehled využitých adres a může bez problémů u nových serverů a služeb přidělit volné IP adresy, pokud nebude využita služba DHCP. IP address management (IPAM) také pomáhá s dodržováním standardů jako je HIPAA nebo Sarbane-Oxley díky možnostem reportingu využití. V rámci IPAM jsou dle active directory členství dohledávány DNS, DC, NPS a DHCP servery, které mohou být automaticky spravované IPAM serverem. Do IPAM je samozřejmě možné dodat i servery a klientské stanice ručně (tj. unmanaged machines). IPAM vyhledávání je limitováno v rámci active directory forestu, a je možné sledovat až 3 miliony IP adres (stejně tak 3 miliony IPv6).

Cluster-aware updates

Velmi užitečnou funkcí přidanou do Windows Server “8” je Cluster Aware Updating, který výrazně zjednodušuje správu Failover clusteru. Pomocí CAU je možné instalovat windows updates nebo service packs na jednotlivé nody clusteru automatizovanou cestou, včetně případných restartů jednotlivých nodů.

ws05-03

Vysoká dostupnost pro DHCP

DHCP servery jsou jednou z klíčových služeb pro IT infrastrukturu, zajišťující správnou adresaci jednotlivých stanic. Pro zajištění jejich vysoké dostupnosti existovaly u předchozí verze Windows Server 2008 R2 dvě možnosti a to split-scope konfigurace (kdy část dhcp scope byla povolena na jednom serveru a druhá část povolena na druhém, s tzv. exclusions konfigurovanými zrcadlově) nebo failover cluster. S novým serverem je možné využít DHCP failover ve dvou dostupných konfiguracích. V případě Hot Standby jsou využívány dva servery DHCP, kdy primární odpovídá na požadavky stanic a druhý, sekundární, pouze vyčkává na výpadek. Primární a sekundární servery jsou konfigurovány na úrovni DHCP scopes. V případě LoadSharing jsou požadavky stanic rozdělovány mezi dva servery, které navzájem v jednom scope rozdělují IP adresy dle požadavků.

- Marek Chmel, WBI

Comments (0)

Skip to main content