Týden novinek ve Windows Serveru “8”: NIC Teaming


V rámci rozšíření síťové funkcionality ve Windows Server "8" byla představena funkce NIC Teaming, která je dostupná z konzole Server Manager. NIC Teaming nebo také Load Balancing and Failover feature dovoluje vytvořit team z několika síťových rozhraní pro zajištění vysoké dostupnosti a také pro agregaci celkové rychlosti. Velkou výhodou této funkce v rámci Windows Server "8" je její nezávislost na aplikaci dodané výrobcem síťových rozhraní a možnost kombinovat síťové karty různých výrobců, rychlostí a způsobu připojení (např Ethernet a WiFi).

ws02-03

Spojením 2 adaptérů o rychlosti 1GB/s takto získáme konektivitu 2GB/s s rozložením zátěže dle vybraných algoritmů, které jsou ve Windows Server "8" k dispozici. V rámci konfigurace je možné vybrat mezi možnostmi – switch dependent a switch independent. Jejich volba vyplývá ze samotné konfigurace síťové infrastruktury a způsobu konektivity. Jsou-li obě síťová rozhraní zapojena mezi různé switche, nelze použít switch independent režim. Celkem do jednoho teamu můžeme zařadit až 32 síťových rozhraní.

ws02-01

Pokud zvolíme static teaming (switch dependent model) je nutné zajistit konektivitu obou (případně vícero) adaptérů do stejného switche. Následnou změnou konektivity (zapojením adaptéru do jiného síťového prvku) dojde k výpadku teamu.

V případě switch independent režimu máme na výběr 2 možnosti a to Switch Independent nebo LACP. V případě switch independent používá Windows Server "8" protokol 802.1ax.

ws02-02

Při tvorbě teamu je možné vybrat nejen teaming protocol, ale také způsob distribuce dat mezi jednotlivými rozhraními. Windows Server "8" podporuje 2 režimy a to Hyper-V port a address hashing. První z nich je využíván při virtualizaci s Hyper-V, kdy jsou v rámci posílaných dat na switchi identifikovány jednotlivé virtuální počítače dle svých MAC adres a data jsou takto zasílána po několika linkách pro snížení zatížení síťové konektivity. Pro lepší identifikaci je použit Hyper-V port místo MAC adresy.

Při druhé variantě tj. address hashing se pro jednotlivé komponenty (MAC, IP a porty) paketu spočítá hash, podle které se pak pakety zasílají neustále na jednom z adaptérů.

NIC teaming přináší řadu nových možností pro nastavení síťové infrastruktury, ale zároveň je nutné dávat pozor na situace, kdy není možné LBFO využít. Jedná se zejména o funkce SR-IOV (SingleRoot IO Virtualization) a RDMA (Remote Direct Memory Access) kdy je datový proud zasílán rovnou do virtuálních počítačů a obchází takto teaming. Dále není při použití NIC Teaming podporován TCP Chimney.

- Marek Chmel, WBI

Comments (0)

Skip to main content