Vždy připraven! – čili Always On v SQL Serveru 2012


(článek převzat z českého MSDN blogu)

Předem bych rád poděkoval neznáménu komunistickému propagandistovi za pomoc s překladem těžko uchopitelného marketingového názvu AlwaysOn. Kdo chodil do pionýra, zcela jistě mu utkvěl v paměti pozdrav “K budování a obraně socialistické vlasti Buď připraven. Vždy připraven!”

I když se doba bohudík podstatně změnila, tato fráze celkem dobře popisuje úlohu této technologie – slouží k zajištění vysoké dostupnosti (High Availability) a zároveň ke spolehlivé ochraně před havárií (Data Replication), což jí propůjčovalo kouzelnou zkratku HADR. Nyní tedy AlwaysOn.

Tato technologie částečně nahrazuje z SQL 2008 (R2) známý clustering (který stále zůstává vhodnější pro některé scénáře) a též database mirroring (který zůstává, ale byl upozaděn). Důvod vám vyplyne z následující tabulky porovnávající výhody a nevýhody AlwaysOn oproti těmto dvěma starším technologií:

AlwaysOn oproti… Výhody Nevýhody
Database Mirroring plné čtení z replik
backup z replik
více než 2 repliky
více databází najednou
vyžaduje Windows Cluster
Failover clustering plné čtení z replik
backup z replik
ochrana před selháním diskového pole
nelze chránit systémové databáze
násobná spotřeba diskového prostoru

K celému tématu jsem připravil 4 krátká videa, kde jsou jednotlivé principy a postupy jasně vidět:

SQL 2012 AlwaysOn (1.) – vytvoření skupiny dostupnosti

SQL 2012 AlwaysOn (2.) – správa skupiny dostupnosti

SQL 2012 AlwaysOn (3.) – scénáře přepnutí repliky

SQL 2012 AlwaysOn (4.) – možnosti připojení klientů

Vše si lze vyzkoušet na Release Candidate verzi, finální verze bude k dispozici cca za měsíc.

Michael Juřek

Comments (2)

  1. Petr says:

    bude konečně možné použít něco na web edici? (kromě logshipping)

  2. Marek Chmel says:

    AlwaysOn vyžaduje WindowsCluster a navic je dostupna jen v Enterprise Edici SQL serveru, u web edition zustava stale pouze logshipping.

Skip to main content