Druhá generace Windows Intune je tu


Dnes byla uvedena druhá generace Windows Intune, cloud služby určené pro správu klientských počítačů.

Pokud netušíte, o čem Windows Intune je, doporučuji přečíst si článek z dubnového vydání TechNet Flash zpravodaje, případně se podívejte na záznam Windows Intune prezentace z TechNet Online konference. V dubnu jsme vás rovněž informovali o možnosti zadání zpětné vazby na téma jakou funkcionalitu postrádáte ve Windows Intune.

Právě na základě takto posbírané zpětné vazby byla vyvíjena další verze Windows Intune, která se dnes dočkala oficiálního uvedení do ostrého provozu. Na co se tedy můžete těšit? Kromě stávající funkcionality obsažené v první verzi přibylo následující:

 • Distribuce aktualizací pro software třetích stran – první verze Windows Intune spravovala aktualizace pro software Microsoftu, druhá verze umožňuje distribuovat i aktualizace software třetích stran
 • Distribuce software – v rámci služby Windows Intune nyní můžete nahrávat instalační soubory, ať už software Microsoftu či třetích stran (jakákoliv .msi či .exe instalace podporující samoobslužný režim), které pak můžete distribuovat na klientské počítače
 • Vylepšený reporting hardwarových konfigurací – již první verze Intune sbírala informace o klientském hardware, posbírané údaje jsou nyní k dispozici v čitelnější formě
 • Správa licencí třetích stran – v první verzi bylo možné importovat licence z multilicenčních smluv a následně je porovnávat s aktuálním stavem software instalovaného na klientských počítačích. Druhá verze kromě multilicencí umožňuje zadávat i OEM, FPP licence a licence pro software třetích stran. Je tak možné provádět kompletní softwarové inventury.
 • Vynucení akcí na vzdáleném počítači – administrátor Windows Intune nyní může vzdáleně vynutit například spuštění antivirové kontroly, restartovat počítač a další.
 • Možnost změny nastavení alertů – Windows Intune monitoruje téměř 400 událostí na klientských počítačích. Na základě těchto událostí jsou pak generovány výstrahy (alerty). V první verzi nebylo možné měnit nastavení parametrů jednotlivých událostí, druhá verze toto umožňuje.
 • Podpora imagingu – správci sítí uvítají možnost začlenění instalace Windows Intune do referenčního image, čímž odpadá nutnost dodatečné instalace Intune na nové počítače po aplikaci referenční image
 • Lokalizace – druhá verze Windows Intune je lokalizována do 23 jazyků, mezi nimiž nechybí čeština. Jak klientská část, tak administrátorská konzole na nás nyní mluví rodným jazykem.
 • Vylepšení administrátorské konzole – administrátorská konzole, postavená na Silverlightu, nyní podporuje drag & drop operace, kontextové menu po kliknutí pravým tlačítkem myši a další vymoženosti, vylepšující komfort ovládání

Druhá generace Windows Intune je samozřejmě k dispozici ve zkušební verzi, omezené maximálním počtem počítačů 25 a třicetidenní dobou funkčnosti, po které je potřeba buďto přejít do placeného modelu, nebo testování ukončit.

Stávající uživatelé první verze Windows Intune mohou být bez obav, účty budou během následujících týdnů automaticky migrovány na novou verzi, cena zůstává stejná jako dříve.

Pro další informace o Windows Intune navštivte hlavní produktovou stránku, pro technické informace se podívejte na Windows Intune TechNet stránku.

- Kanty

Comments (1)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content