Hotmail dostane 5 nových funkcí a aplikaci pro Android


(převzato z českého blogu o systému Windows 7)

Společnost Microsoft 3.10.2011 představila nové funkce své bezplatné e-mailové služby Hotmail, které pomohou uživatelům lépe si uspořádat veškerou došlou poštu. Nově budou moci jediným kliknutím filtrovat newslettery, přiřazovat e-mailům kategorie, plánovat pravidelné čištění schránky, prioritizovat zprávy a využívat přizpůsobitelnou rychlou nabídku pro provádění nejčastějších úkonů s e-maily. Nové funkce budou uživatelům v jednotlivých zemích včetně České republiky dostupné během několika následujících týdnů.

První z pěti nových funkcí, které pomohou uživatelům došlé zprávy efektivně zpracovávat, patři inteligentní filtrování newsletterů, které jim umožní newslettery jedním kliknutím označit a smazat nebo se od jejich odběru kompletně odhlásit.

Další novinkou jsou kategorie a pokročilá správa složek, které umožní uživatelům přiřazovat zprávám různé kategorie přímo v doručené poště namísto jejich archivování ve složkách.

Třetí novou funkcí je možnost naplánovat pravidelné automatické čištění e-mailů od vybraných odesílatelů, které odstraní e-maily určitého stáří nebo zachová pouze poslední zprávu od daného odesílatele. Další novinkou jsou vlaječky, které umožní zobrazit zprávy s vysokou prioritou v horní části doručené pošty.

Poslední, pátou novinkou je rychlá nabídka, která se zobrazí u každého e-mailu po najetí kurzorem myši. Jejím prostřednictvím mohou uživatelé zprávy jediným kliknutím rychle mazat, označit je vlaječkou a podobně. Uživatelé mohou nabídku sami přizpůsobit nejčastěji používaným funkcím.

Vedle pěti nových funkcí pro třídění pošty oznámil Microsoft také nastavení služby SkyDrive jako výchozího programu pro připojování příloh, fotografií a souborů k e-mailům. Představil také novou aplikaci, která umožní přistupovat jednoduše ke svému účtu Hotmail všem uživatelům zařízení s mobilním systémem Android.

Pro více informací o chystaných novinkách Hotmailu navštivte tyto stránky (v angličtině): It’s time to give Hotmail another look.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content