Správa Azure aplikací pomocí PowerShellu


Ač se o Windows Azure typicky mluví jako o platformě primárně určené pro vývojáře, důležitou roli při nasazování aplikace hrají i IT profesionálové. Zatímco primárním úkolem vývojáře je aplikaci vyvinout, otestovat a případně upravovat, IT správce je ten, kdo ji nasazuje do produkčního prostředí a uvádí ji tak v život.

Aby byl tento úkol jednodušší, můžete využít Windows Azure Platform PowerShell CmdLets ve verzi 2.0, která byla nedávno uveřejněna a dána k dispozici ke stažení na CodePlexu. Pomocí těchto cmdletů můžete efektivně nasazovat, spravovat a dohledovat Windows Azure aplikace.

Mezi hlavní novinky a vylepšení druhé verze patří:

  • Vylepšená podpora pro správu Hosted Services, Affinity Groups, Storage Accounts, Storage a Instance management
  • Vylepšená diagnostická podpora: správa všech možností Windows Azure diagnostiky pomocí PowerShellu
  • Podpora pro SQL Azure: přidání/úprava/odebraní SQL Azure serverů
  • Podpora Storage Analytics: můžete zapnout/vypnout Storage Analytics pro vás Storage účet
  • Začlenění Access Control Service PowerShell cmdletů do standardní skupiny cmdletů, takže je lze aplikovat najednou
  • Některé cmdlety byly přejmenovány, některé byly upraveny tak, aby lépe vyhovovaly PowerShell design guidelines
  • Přibylo několik nových cmdletů

Pokud vás zajímají detaily a podrobnosti, doporučuji pročíst jednak blog post “Announcing the Release of Windows Azure Platform PowerShell Cmdlets 2.0” , jednak dokumentaci Windows Azure PowerShell Cmdlets Readme.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content