MDOP 2011 R2 k dispozici


Microsoft Desktop Optimization Pack 2011 R2, oznámený nedávno na Worldwide Partner Conferenci, je k dispozici ke stažení na Microsoft Volume Licensing site. Pokud nemáte přístup na tuto stránku, lze rovněž využít verzí dostupných v rámci TechNet či MSDN , případně jako uživatelé Windows Intune můžete aktivovat doplňkovou licenci MDOP.

Pro ty, kteří MDOP neznají: Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) je sada nástrojů a technologií zaměřených na klientské počítače. Tyto nástroje vylepšují správu a kompatibilitu, snižují počet servisních zásahů, podávají přehled o sw a hw a zlepšují práci s politikami, díky čemuž klesají celkové náklady na vlastnictví (TCO).

V MDOP 2011 R2 jsou nově zařazeny následující nástroje:

  • Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) zjednodušuje nasazení a správu recovery klíčů, centralizuje monitoring a reporting stavu ochrany pevných a přenosných disků. Aktivace BitLocker ochrany může být součástí připravených instalačních imagí, v případě potřeby lze jednoduše s příslušným oprávněním získat recovery klíč pomocí webové stránky, při zachování maximálního zabezpečení díky uložení recovery klíčů v kryptované databázi.
  • Microsoft Diagnostic and Recovery Toolkit (DaRT) 7.0 je sada nástrojů určená pro jednoduchou obnovu poškozených instalací klientských operačních systémů, včetně oprav systémů, které nejsou schopny ani nabootovat. Mezi klíčové novinky patří možnost vzdálené diagnostiky a obnovy, flexibilní nasazení DaRT na USB, CD, DVD, v recovery partition či pomocí PXE bootu a možnost přizpůsobení celé DaRT image podle potřeb organizace.
  • Microsoft Asset Inventory Service (AIS) 2.0 – cloud služba zaměřená na inventarizaci hw a sw ve firmě. Na základě zpětné vazby bylo aktualizováno uživatelské rozhraní, vylepšený software reporting, zvýšení maximální hodnoty sledovaných klientů (až 100000 na jednu firmu), služba je nyní dostupná v jedenácti jazycích a rovněž se zlepšila správa Microsoft Volume Licensing při porovnávání s aktuálním stavem software instalovaného ve firmě.

V balíčku samozřejmě zůstávají i aplikace z předchozích verzí MDOP, tedy Microsoft Application Virtualization (App-V) 4.6 SP1, Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) 2.0, Advanced Group Policy Management (AGPM) 4.0, AIS 1.5, DaRT 6.5 a Microsoft Desktop Error Monitoring (DEM) 3.5.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content