Microsoft SQL Server “Denali” CTP3


Jak už tomu u Microsoft SQL Serveru bývá zvykem, když se klube na svět nová verze, předchází jí celá řada Community Technology Preview verzí, které postupně přidávají novou funkcionalitu. Nedávno Microsoft uvolnil Microsoft SQL Server Code-Named „Denali“ CTP3, který si můžete stáhnout a po následujících 180 dní neomezeně zkoušet.

Pojďme se v krátkosti podívat na vybrané zajímavé novinky, které SQL Server „Denali“ přináší a protože jsme na Technet Blogu, podíváme se na to z pohledu administrátora:

  • Always On – Vysoká dostupnost hraje v dnešní době čím dál tím důležitější roli a Microsoft ji v rámci nového SQL serveru přepracoval do jednodušší a transparentnější podoby. S pomocí jednoduchého průvodce vytvoříte skupiny vysoce dostupných databází, které se bez speciálních HW požadavků na infrastrukturu replikují a v případě havárie primární repliky dojde k automatickému přepnutí na záložní repliku. Tato technologie má bohaté možnosti konfigurace a umožňuje sekundární repliku využívat i pro zpracování požadavků na čtení nebo pro vytváření záloh.
  • Contained Database – Cílem této nové možnosti v konfiguraci databáze je omezit závislost konkrétní databáze na instanci SQL Serveru, kde běží. Díky tomu je pak možné databáze jednoduše přesouvat mezi instancemi SQL Serveru a současně vývojář není tolik limitován konfigurací instance. Jak to funguje? Informace jako loginy, SQL Agent jobs a další nejsou uloženy v konfiguraci instance, ale jsou přímo součástí databáze.
  • Vlastní serverové role – Nemusíte již spoléhat jen na předdefinované role na úrovni instance SQL serveru, nyní je možnost vytvořit si vlastní roli a přiřadit jí požadovaná oprávnění.
  • Columnstore Index – Na úvod musím upozornit, že se nejedná o index, který byste zcela běžně používali ve svých OLTP databázích, ale v případě databází, které slouží k analýze dat a data-miningu může tento druh indexu dramaticky zvýšit výkon zpracovávaných dotazů. Běžně se záznamy ukládají po řádcích, Columnstore index však data ukládá po jednotlivých sloupcích, čímž výrazně zrychluje přístup k datům ve vybraném sloupci, protože se nemusí z disků načítat zbytečné informace související s dalšími sloupci a navíc je zde plno zajímavých optimalizací, které práci s tímto druhem indexu ještě zrychlují. Použití columnstore indexu má svá omezení, např. znemožní nad tabulkou spouštění operace UPDATE. Hodí se tedy spíše pro datové sklady, kde najde svého využití.

Netýká se to sice přímo administrátorů, ale jedna z mnoha novinek, která potěší vývojáře i administrátory, je podpora českého word-breakeru ve fulltextovém vyhledávání.

- David Gešvindr (WUG)

Comments (0)

Skip to main content