Hyper-V vs. VMWare – rozšířená verze


V šesté lekci Virtuální akademie se s velkým zájmem setkala prezentace Ondry Výška, který srovnával Hyper-V a VMWare z několika pohledů. Tato devadesátiminutová přednáška byla okleštěnou verzí původní, pětihodinové prezentace, kterou Ondra Výšek (za Hyper-V) prezentoval spolu s Petrem Kubešem (za VMWare) mimo jiné v rámci přednášek Windows User Group.

S laskavým svolením autorů vám nyní přinášíme kompletní, nesestříhanou, plnou verzi pětihodinové přednášky, kde jsou obě virtualizační platformy probírány do velkých detailů. Z kapacitních důvodů jsme video rozdělili do čtyř částí, které naleznete zde:

  1. V první částí se dozvíte jak je to se srovnáním terminologie obou hypervisorů, jak vypadá jejich architektura, jak je to se zranitelností, v jakých verzích jsou hypervisory k dispozici a jaké jsou licenční modely.
  2. Druhá část vás seznámí s metodikou výkonnostních testů a s výsledky těchto testů u obou platforem.
  3. Třetí část se věnuje porovnání práce se sítěmi jak v Hyper-V, tak ve VMWare. Dále se dozvíte více o nástrojích pro správu včetně "advanced" možností, které tyto nástroje umožňují. Autoři rovněž srovnávají fungování vysoké dostupnosti, memory managementu a zálohování na obou platformách.
  4. Čtvrtá, poslední část přednášky doplňuje informace o zálohování, ukazuje možnosti unikátní pouze pro Hyper-V a pouze pro VMWare, uvádí několik bodů k zamyšlení, srovnává cenovou náročnost na pořízení podobných řešení a rovněž dává prostor na otázky a odpovědi.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content