Prezentace, video a Q&A ze sedmého dílu virtuální akademie


Sedmý díl virtuální akademie se věnoval blízké budoucnosti, konkrétně System Center produktům verze 2012. Největší část jsme strávili povídáním o Virtual Machine Manageru 2012, ale dostalo se i na další produkty. Prezentaci a záznam Live Meetingu naleznete zde:

Virtuální akademie – 07 – Náhled do budoucnosti – prezentace

Virtuální akademie – 07 – Náhled do budoucnosti – video

Otázka padla jediná, odpovídal autor prezentace Pavel Řepa:

Bude ve VMM 2012 začleněna podpora funkce link mode pro vCenter a podpora Distributed switch nebo práce s vApps v rámci VMware ESXi?
Podpora Distributed switch by měla být dostupná ve verzi RTM (v BETA verzi podpora není).
Pomocí VMM 20121 bude možné nasadit aplikace VMware ESX host servery, ale pouze v rámci technologie Server App-V. Podpora VMware vApps v rámci správy pomocí VMM 2012 není zatím plánována. Lze však samozřejmě využívat obě technologie současně, ale pomocí vlastních rozhraní správy.
Technologie link mode je určena ke sdílení rolí a licencí v rámci několika vCenter serverů. Dle mého názoru není podpora v rámci VMM 2012 potřeba, jelikož přístupy k VMware prostředí se definují v rámci VMM 2012 konzole a VMM 2012 nemá za cíl nahradit vCenter.

Poslední díl virtuální akademie (zaměřený na privátní cloud) začíná dnes v 16:00, Připojit do virtuální akademie se můžete pomocí tohoto linku (Live Meeting umožňuje přístup půl hodiny před začátkem), budu se na vás těšit.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content