Mapování topologie Active Directory


Těm z vás, kteří spravují rozsáhlou síť Active Directory, případně Exchange Serverů, doporučuji pro mapování topologie využít aktualizovaný nástroj Active Directory Topology Diagrammer.

Pokud vaše síť obsahuje větší množství Active Directory sites a replikace mezi nimi může nastavovat více správců, dříve či později ztratíte přehled o tom, jak a mezi kterými sites jsou replikace nastaveny. Pro zjištění aktuálního nastavení lze s výhodou využít Active Directory Topology Diagrammer, který zmapuje strukturu Active Directory a následně ji přehledně vykreslí ve Visio diagramu.

Topolgy Diagrammer umí zobrazit domény, sites, servery, organizační jednotky, DFS-R, administrační skupiny, routing skupiny a konektory, přřičemž vše lze následně ve Visio diagramu manuálně změnit.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content