Plánovač kapacit Remote Desktop Session Host pro Windows Server 2008 R2 SP1


Pokud hodláte virtualizovat klientské operační systémy pomocí Windows Serveru, podívejte se na doporučení ohledně kapacitního plánování, popsaná v dokumentu se sáhodlouhým názvem Remote Desktop Session Host Capacity Planning in Windows Server 2008 R2 and Microsoft RemoteFX in Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1.

Tento dokument byl k dispozici ke stažení i pro předchozí verze Windows Serveru, avšak nyní byl aktualizován pro využití RemoteFX funkcionality.

Dokument popisuje nejdůležitější faktory ovlivňující správnou kapacitu serverové části řešení, metodiku určení kapacity pro specifické případy a několik výsledků pro typické scénáře využití a různého hardware.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content