Jak na problémy s desetinnou tečkou ve Windows 7


V minulých dnech jsme řešili zajímavý problém týkající se použití desetinné tečky, respektive desetinné čárky ve Windows 7. Jelikož se nejedná o problém ojedinělý a může potkat i vás, rád bych se podělil o podrobnosti a řešení.

Příznaky

Při použití české verze Windows 7 a českého národního prostředí se v rámci tohoto prostředí automaticky nastavuje desetinná čárka, a takto formátovaná čísla jsou pak nabízena i případným nainstalovaným aplikacím. V některých případech ovšem aplikace hlásí, že obdržela číslo s desetinnou tečkou, které je pro aplikaci nečitelné, protože byla očekávána čárka jako oddělovač. Projevem chyby může být například takovéto hlášení:

uac2

Při kontrole nastavení v ovládacích panelech vypadá vše v pořádku a systém se tváří jako by měl nastavenou desetinnou čárku.

Příčina

Tento problém bývá způsoben programy třetích stran, které jsou nainstalovány výrobcem hardware (OEM) v rámci předinstalačního procesu. Některé z těchto programů pozměňují systémové nastavení, takže systém je přepnut do formátu čísel s desetinnou tečkou, přestože v ovládacích panelech je zobrazeno nastavení na desetinnou čárku. Postiženy tak mohou být všechny verze OS Windows 7 s českým národním prostředím.

V tuto chvíli není k dispozici seznam předinstalovaného software, který by tyto chyby způsoboval. Faktem zůstává, že po čisté instalaci Windows 7 se tento problém nevyskytuje.

Řešení

Pokud jste výrobci hardware OEM a vámi dodávané počítače vykazují symptomy popsané výše, doporučujeme postupně projít veškerý software instalovaný v rámci předinstalačního procesu, identifikovat problémový software a následně řešit úpravu softwaru u dodavatele.

Pokud jste koncový uživatel a potřebujete problém vyřešit rychle, jděte do ovládacích panelů, položka Oblast a jazyk:

uac4

Zde klikněte na tlačítko Další nastavení a poté použijte tlačítko Vynulovat, které vrátí systém do původního nastavení s desetinnou čárkou:

uac3

Po tomto kroku by systém měl aplikacím nabízet čísla v korektním formátu.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content