BPOS vs. Office 365 – změna politiky hesel


Po ostrém spuštění Office 365 budou na toto řešení migrováni i stávající uživatele Business Productivity Online Suite (BPOS). BPOS Standard má však jiné politiky hesel než Office 365, před migrací je proto doporučeno hesla upravit do podoby akceptovatelné pro Office 365.

Počínaje datem 6.5.2011 budou nové politiky hesel vynuceny pro stávající uživatele BPOS Standard. Při změně hesla (případně vytváření nového uživatele) po tomto datu bude nutné dodržet následující požadavky:

  • Heslo dlouhé 8 až 16 znaků
  • Heslo nesmí obsahovat Unicode znaky, povoleny jsou pouze tyto: A-Z, a-z, 0-9, ! @ # $ % ^ & * - _ + = [ ] { } | \ : ' , . ? / ` ~ " < > ( ) ;

Tato politika bude zohledněna v nástroji pro reset hesla v rámci Microsoft Online Administration Center (MOAC) a My Company portálu, rovněž budou upraveny příslušné Microsoft Online Services PowerShell commandlety.

Pokud stávající uživatelé BPOS nezmění svá hesla do podoby respektující výše uvedená pravidla, po přechodu na Office 365 nebudou schopni se přihlásit ani si heslo sami změnit. Proto doporučujeme hesla změnit v předstihu.

Změnu hesla mohou i po přechodu na Office 365 provést administrátoři, a to buďto v Office 365 Administration Centru nebo pomocí PowerShell commandletu.

Pro další informace o přechodu z BPOS na Office 365 navštivte Office 365 Transition Center.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content