Zátěžové testování Remote Desktop Services


Pokud plánujete nasazení Remote Desktop Services na Windows Serveru 2008 R2, doporučujeme využít následující sotware a dokumentaci:

Remote Desktop Load Simulation toolssada nástrojů a dokumentace, umožňující simulovat určitý počet uživatelů, současně připojených k Remote Desktop Services.

Remote Desktop Session Host Capacity Planning – dokumentace popisující plánování kapacit pro využití Remote Desktop Session Host a Remote FX. Součástí dokumentace je popis relevantních faktorů ovlivňujících nasazení.

- Kanty

Comments (0)

Skip to main content