Otevřený Beta program SCVMM 2012


Během dnešního zahájení Microsoft Management Summitu byla uvolněna Beta verze System Center Virtual Machine Manageru 2012 (SCVMM).

Virtual Machine Manager slouží ke správě virtualizačního prostředí (nejen) Hyper-V a verze 2012 přináší zásadní vylepšení týkající se správy kompletního prostředí, vytváření a správy privátního cloudu, samoobslužného portálu a správy a monitoringu na úrovni poskytovaných služeb.

Hlavní součásti SCVMM 2012 jsou následující:

Fabric Management

 • Hyper-V a Cluster Management – umožňuje přímou instalaci Hyper-V na nový server bez operačního systému, vytvoření Hyper-V clusterů a zprovoznění patchingu Hyper-V clusterů
 • Správa virtualizačních platforem třetích stran – kromě již existující podpory pro správu VMWare ESX hostů a clusterů přidává podporu pro správu Citrix XenServeru
 • Správa sítí– správa IP adresních rozsahů, MAC adresních rozsahů a konfigurace Load Balancingu.
 • Správa úložišť– klasifikace a správa jednotlivých úložišť a LUNů

Optimalizace zdrojů

 • Dynamická optimalizace– proaktivní přesouvání virtuálních serverů napříč clusterem v závislosti na vytížení jednotlivých nodů clusteru
 • Optimalizace spotřeby– řízené snižování počtu aktivně běžících virtual machine hostů v závislosti na denní době. Nepotřební hosté jsou uvedení do režimu spánku..
 • PRO – integrace se System Center Operations Managerem umožňuje reakci v závislosti na výkonnostním monitoringu na úrovni aplikací.

Cloud Management

 • Zahrnutí serverů, sítí a úložišť do privátního cloudu.
 • Nastavení přístupu k privátnímu cloudu včetně omezení kapacity, možností a uživatelských kvót
 • Samoobslužné použití pro administraci aplikací, umožňující autorizaci, nasazení, správu a zrušení aplikací v rámci privátního cloudu

Management služeb

 • Definice šablon služeb pro vytvoření sady propojených virtuálních počítačů, obrazů operačního systému a balíčků aplikací
 • Automatizované nasazení operačních systémů a aplikací v rámci zprovoznění služby
 • Možnost zvýšení počtu virtuálních serverů v rámci služby
 • Integrace se System Center Operations Manager pro aktivní dohled nad dostupností a výkonností služby
 • Rozšíření možností aplikační virtualizace

Pro další informace doporučuji navštívit jednak stránku Beta programu, jednak komunitní fóra věnovaná SCVMM.

- Kanty

Comments (1)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content