Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) pro Hyper-V


Pokud plánujete migraci vašich serverů do virtuálního prostředí Hyper-V, neváhejte použít MAP Toolkit.

MAP umožňuje provést inventuru heterogenního serverového prostředí (včetně Windows a Linux serverů běžících ve virtuálním prostředí), zjistí, které servery nejsou dostatečně využívány, a navrhne kandidáty na převod do virtuálního prostředí včetně možného umístění.

MAP rovněž umožňuje identifikovat a prozkoumat server běžící ve VMWare virtuálním prostředí a navrhne správu přímo ve VMWare pomocí System Center Virtual Machine Manageru, případně migraci na Hyper-V.

Po ukončení inventarizace vám MAP nabídne následující reporty:

  • Návrh serverové konsolidace – popis výhod použití virtualizace pomocí Hyper-V přímo v rámci daného prostředí včetně seznamu málo využitých serverů, vhodných kandidátů pro převod do virtuálního prostředí
  • Report serverové konsolidace – detailní inventura Windows a Linux serverů již běžících ve virtuálním prostředí, včetně návrhu konsolidace na menší počet virtuálních serverů
  • VMWare discovery report – seznam serverů běžících na virtualizační platformě VMWare, včetně popisu možné správy pomocí SCVMM, případně migrace na Hyper-V
  • Úspora nákladů a vyčíslení ROI – za pomocí Microsoft Integrated Virtualization ROI tool následně můžete vytvořit přesnou kalkulaci úspory nákladů a ROI pro vyčíslení úspor plynoucích z nasazení Hyper-V.

- Kanty

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content