Migrace na Windows 7 snadno a rychle – MAP Toolkit


O nástroji Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit jsme už psali. Jde o nástroj, který po analýze vašeho prostředí vygeneruje souhrn, podle nějž můžete naplánovat kroky migrace. Od přípravy prostředí až po samotnou migraci.

video

Teď je k dispozici video (EN), které popisuje způsob práce a přípravu na migraci při upgradu na Windows 7. Vřele doporučujeme.

- KFL

Comments (0)

Skip to main content