Vytvořte si zkušební, testovací prostředí vedle svého produkčního


Převzato z MSDN blogu.

Každá firma provozuje své provozní aplikace v „ostrém“ produkční prostředí. Mnoho firem však řeší problém jak vytvořit a nastálo provozovat tzv. akceptační zkušební a testovací prostředí uvnitř organizace. Důvod je zřejmý.  Při jakékoli změně aplikace nebo softwarové infrastruktury je vhodné nechat i běžné koncové uživatele ověřit, že vše funguje tak jak má (účetnictví správně účtuje i v jeho nové verzi, uživatelé chápou jak funguje nová aplikace na intranetu atd.)

Tvorba tohoto prostředí mívá několik aspektů. Vše začíná metodikou a snahou nasazovat kvalitní a uživateli ověřený software. Na druhé straně je zde určitá náročnost hardwarová i softwarová. U velkých firem se často průběžně ověřuje jen konkrétní aplikace dodaná třetí stranou u vývojářských firem zase nejrůznější konfigurace softwaru na různých OS a s různými klienty nebo naopak infrastruktura dodávaná na míru.

Pro akceptační uživatelské testy se s výhodou používá výrazně slabší HW zařízení nebo nevyužitá kapacita provozních systémů společně s virtualizací. Problém bývá však s dlouhodobými licencemi softwarového prostředí. Pro systematický a dlouhodobý provoz nejsou instalace uživatelských aplikací na časově omezených Trial licencí použitelné a je potřeba zařídit komerční trvalé licence i pro zkušební prostředí.

Kompletní problematika licencí společnosti Microsoft je v tomto případě výhodně řešena v rámci MSDN Služeb pro Visual Studio. Licencovaný vývojář Visual Studiem včetně MSDN služeb má po celou dobu platnosti služeb právo:

  1. Nainstalovat pro svoje vlastní potřeby neomezený počet vývojové a testovacích konfigurací na libovolném počtu HW zařízení na kterých může tvořit a testovat svoji aplikaci
  2. Nainstalovat akceptační testovací prostředí, které potřebuje jeho aplikace v organizaci kde pracuje, a umožnit k němu přístup libovolnému počtu koncových uživatelů aby ji (konkrétní aplikaci nebo jakkoli doprogramovanou funkčnost jiných produktů) mohli ověřovat. Součástí systému bývá samozřejmě další infrastrukturní software potřebný ke běhu aplikace (OS, databáze, portály atd.) který může/musí být instalován také a je také licencován v rámci akceptačních licencí MSDN.

Toto akceptační zkušební prostředí pak může být provozováno neustále a pokud není použito k provoznímu tzn. opravdu finálnímu „ostrému“ provozu. Běžní koncoví uživatelé, pokud testují software který vytvořil nebo nějak upravil majitel aktivní MSDN licence, nemusí mít odpovídající komerční licence ale čerpají z benefitů akceptačního testování v rámci MSDN. Vývojáři a softwaroví architekti  - ověřte si co získáte v které úrovni Visual Studia, případně si vyhledejte konkrétní produkty on-line , nainstalujte si vaše aplikace připadně doplňky včetně potřebné infrastruktury a nechte koncové uživatele průběžně testovat vaše aplikace.

Pojďme si ukázat nějaký příklad z praxe:

Střední organizace používá ERP nad MS SQL Serverem dodávané na míru třetí firmou s kterou spolupracuje interní vývojář a navíc jej propojuje na firemní SharePoint Server, který slouží i k mnoha dalším službám. Změny a update funkčnosti probíhají většinou kvartálně. Požadavek vedení společnosti je mít vždy před „ostrým provozem“ důkladně otestovánu koncovými uživateli jakoukoli změnu funkčnosti ERP tak i portálového řešení a to mimo produkční systém. Z hlediska licencí společnosti Microsoft (u většiny ostatních firem však obdobně), potřebných ke stálému provozu testovacího, ve skutečnosti téměř duplicitního prostředí, je nutné pořídit si všechny odpovídajcí serverové a klientské komerční licence. (Windows Servery, SQL Server, SharePoint Server, klienti atd.) V tomto případě firmy musí vlastnit běžné licence dvakrát, jednou pro ostré, produkční prostředí, jednou pro testovací. Protože je však interní vývojář zapojen do procesu vývoje a customizace ERP i portálového SharePoint řešení může v rámci svých MSDN Premium licencí vytvořit a zároveň zalicencovat potřebnou zkušební testovací infrastrukturu na které se novinky nasazují a testují. Vhodní koncoví uživatelé pak ověřují novou nebo opravenou funkčnost případně posílají své požadavky na úpravu. (Pozn. Infrastruktura pro řízení živorního cyklu software - Team Foundation Server 2010, je součástí Visual studia s MSDN a koncoví uživatelé mohou zadávat takto zjištěné chyby, které doputují přímo k odpovědnému vývojáři.)  

Budete-li mít k licencím akceptačního testování nějaké další dotazy, kontaktujte nás.

- Jiří Burian

Comments (0)

Skip to main content