Springboard – virtuální kulatý stůl: migrace z IE6/XP na IE8/Win7 (standardy, strategie, podpora)


Springboard, tedy portál zaměřený na nové verze klientských systémů a aplikací, přináší další virtuální roundtable, nebo chcete-li - kulatý stůl. Jeho tématem bude migrace z IE6 a Windows XP na IE8 a Windows 7 - tedy komplexní úkon, který řeší řada z vás.

Řadě expertů z řad Microsoftu i komunit můžete položit otázky buďto předem zde, anebo potom přímo během samotného přenosu.

A teď už detaily:
Datum: 30. 9. 2010
Čas: 18:00 h
Detaily k akci: http://ms.istreamplanet.com/springboard/
Import do kalendáře

- KFL

Comments (0)

Skip to main content