Novinky v Microsoft Communications serveru „14“, aneb Microsoft Lync Server 2010


Historie produktu
Jednou z klíčových součástí platformy Microsoft Unified Communications je Microsoft Office Communications server, aktuálně ve verzi 2007 R2. Historie produktu začala zhruba před deseti lety, jeho počátky lze najít v Exchange Serveru 2000, jehož součástí byla služba Exchange Instant Messaging service, která umožnovala triviální zasílání rychlých zpráv (IM).
clip_image002

clip_image003
Klientem této služby byl tehdy MSN Messenger, předchůdce populárního Live Messengeru. Funkcionalita této služby byla potom z Exchange serveru vyjmuta a implementována v rámci nového produktu Live Communications serveru 2003.
Klientem Live Communications serveru se stal Windows Messenger 5.0
Postupné rozšiřování funkcionality přinesl Live Communications server 2005: sdílení stavu prezence mezi organizacemi (federace), možnost propojení s lokální PBX nebo s PSTN, integraci s Exchange serverem, sdílení aplikace a dat více uživateli, Public IM Connectivity Service (propojení s AOL, Yahoo, MSN), podporu většího počtu klientů, podporu clusteringu a také nového klienta Office Communicator 2005.
Významné rozšíření funkcionality přinesl Office Communications server 2007, zejména směrěm k multimediálním konferencím, lepší integraci VoIP s třetími stranami (Avaya, Nortel, Cisco, Simenes), integraci s videokonferenčními systémy třetích stran (Polycom, Tandberg), bezpečnější IM, lepší uživatelské rozhraní a nového klienta Microsoft Office Communicator 2007, integraci s dalšími produkty (Sharepoint) a podporu nových zařízení (Roundtable, Polycom CX 700, Polycom CX 200).

clip_image005clip_image007clip_image009

Budoucnost – Microsoft Lync Server 2010 (Communications server 14)
Vzhledem k tomu, že nová verze produktu s novým jménem přináší množství novinek, budeme se v tomto článku věnovat pouze instalaci a nasazení.

Hardwarové požadavky pro instalaci CS 14 jsou tyto:
Role Frontend (FE):
- CPU 8 jader (Dual Quad Core) 2.00 GHz a více
- 12 GB RAM
- disk 72 GB, 10000 otáček a více
- 2 síťové karty 1GBps
- platí i pro role Edge, Monitoring/Archiving
Role Backend (BE):
- CPU 8 jader 2.00 GHz a více
- 32 GB RAM
- disk 72 GB, 10000 otáček a více
- 2 síťové karty 1GBps

Výše uvedený příklad konfigurace je však nutné doplnit poznámkou, že deset takových FE serverů a jeden výše uvedený BE server obslouží 100 000 uživatelů. Přesnější specifikace hardwarových požadavků pro menší počty uživatelů se objeví až s uvedením produktu na trh, nicméně už nyní lze konstatovat, že řešení půjde velmi dobře škálovat a používat od malých až po velká nasazení.
Z pohledu softwarového se CS 14 instaluje opět na jednotlivé role. Obě edice serveru (Standard, Enterprise) umožňují instalaci následujících rolí:

 • Frontend (Web services, Registrar, Prezence, Data Conferencing, Application sharing…)
 • Backend (datové úložiště)
 • AV conferencing (Audio/video konferencing)
 • Edge (externí uživatelé a provoz spojený s federací)

V závislosti na velikosti nasazení a požadavcích na funkcionalitu lze instalovat volitelně další role:

 • Mediation (propojení s telefonní sítí)
 • Group Chat (chatovací služby)
 • Archiving (archivace komunikace)
 • Monitoring (monitorování komunikace)
 • Director (např. při směrování uživatelů při implementaci více poolů)

U menších nasazení je podporováno slučování rolí na jednotlivé fyzické boxy nebo virtuální stroje. Příklad referenční topologie pro pro 20000 uživatelů s vysokou dostupností je uveden níže.

ocs14

Virtualizace vybraných rolí Microsoft „Communications serveru 14“ bude podporována v prostředí Hyper-V ve verzi Windows serveru 2008 R2, virtualizace v prostředí Hyper-V na Windows serveru 2008 není podporována.

Softwarové požadavky pro instalaci CS 14 pro všechny role jsou následující:
- Windows server 2008 64-bit (nutno doinstalovat PowerShell V2)
- Windows server 2008 R2
Active Directory Domain/Forest level je možný Windows Server 2003, Windows server 2008 nebo Windows server 2008 R2.

Konfigurace operačního systému:
- Power Shell V2 RTM (Power Shell V1, Power Shell V2 pre-relase nejsou podporovány)
- Internet Information Services (IIS) rewrite module 2.0 (redistributable)
- vybrané moduly IIS
- .NET 3.5 SP1
- Visual C++ (redistributable)
- Message Queuing MSMQ (pro role Monitoring/Archiving)
- SQL 2005 Back Compatibility module (Install-CSDatabase cmdlet)

Role Backend vyžaduje instalaci SQL serveru následujících verzí:

 • SQL server 2005 SP3 64-bit
 • SQL server 2008 SP1 64-bit
 • SQL server 2008 SP1 64-bit Express Edition – možné u instalace Standard Edition CS 14

Administrační nástroje a Core Component (PowerShell Provider) lze také instalovat na:

- Windows Vista SP2 64-bit (nutno doinstalovat PowerShell V2)
- Windows 7 64-bit

Instalace a nasazení
Oblast instalace a nasazení doznala velkých změn. Instalační procedura obsahuje nový nástroj pro vytvoření konfigurace celého prostředí. Tato konfigurace se následně využívá při samotné instalaci jednotlivých serverů. Communications server 14 tak přináší dva nové pojmy související s uložením konfigurace - Central Management Store (CMS) a Central Management server (CMS server).
Central Management Store je SQL databáze, která obsahuje sadu XML dokumetů. Tyto dokumenty obsahují všechna data potřebná pro nasazení systému jako je topologie, závislosti mezi jednotlivými servery CS 14, validaci závislostí a vztahů mezi servery, politiky, konfiguraci jednotlivých serverů, propojení s PSTN, IP gatewayemi . Dále CMS "topology" dokumenty obsahují jméno poolu, FQDN jména serverů, IP adresy serverů a porty na kterých běží služby. Součástí je ochrana proti chybám v konfiguraci. V rámci CS 14 poolu může existovat pouze jedna "master" databáze, která je potom replikována na všechny servery CS 14. Každý member server CS 14 má lokální repliku master databáze a je schopen fungovat i v okamžiku, kdy nemá přístup do master databáze .

Central Management server (CMS) zajišťuje replikaci master databáze v prostředí CS 14. Central Management server může být v rámci CS 14 topologie pouze jeden (jeden na tzv. pool) a provádí push replikaci změn konfigurace na každý CS 14 server. Replikace na Edge Role CS 14 umístěné v DMZ probíhá pomocí HTTPS protokolu, není je tedy již třeba konfigurovat ručně a to ani v případě změny topologie v LAN. Nový model uložení konfiguračních dat má za následek změny při instalaci a nasazení produktu. Lokální set-up konzumuje XML dokumenty uložené v databázi CMS a provádí instalaci a konfiguraci CS 14 podle nich.

clip_image012Nástrojem pro vytváření a změny konfigurace prostředí Microsoft Communications serveru 14 je Topology Builder. Slouží k vytváření, editaci a ukládání konfigurace do CMS. Pomocí průvodce specifikujeme jednotlivé požadavky, vlastnosti a komponenty komunikační infrastruktury CS 14. Výslednou konfiguraci je možné exportovat do program Microsoft Visio.

clip_image014

Příklad výsledné konfigurace je znázorněn na obrázku uvedeném níže.

clip_image016

Konfigurace celého prostředí je uložena do CMS. Instalace poté pokračuje obvyklým rozšířením schématu Active Directory, i když u této verze produktu je dopad do schématu AD mnohem menší než obvykle. Vzhledem k tomu, že topologie prostředí se ukládá do CMS, rozšíření schématu se týká zejména „User Extensions“ a zpětné kompatibility s předchozími verzemi. Další postup instalace je naznačen na dalším obrázku. V rámci instalace CS 14 je získána informace o topologii z CMS, zkontrolována IP adresa a FQDN serveru na němž probíhá instalace a následně je provedena instalace jednotlivých komponent. V dalších krocích je třeba provést aktivaci serveru a implementovat odpovídající certifikáty pro zabezpečenou komunikaci.

clip_image018

Samotné nastavení Microsoft Communications serveru 14 je třeba provést z administračního rozhraní nazvaného Communications Server Control Panel (CSCP), případně z “CS 14” Power Shellu.

clip_image020

O novinkách ve správě a monitoringu Microsoft Lync Serveru 2010 (aka CS 14) si můžete přečíst v některém z článků, které budou uveřejněny na Technet Blogu.

- Tomáš Mirošník

Comments (1)
 1. Anonymous says:

  Na této stránce najdete archiv článků z Technet Flash zpravodaje, pravidelného

Comments are closed.

Skip to main content