Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část první – Začínáme


System Center Service Manager 2010 je helpdeskový systém, které umožňuje pracovat s procesy z oblastí incident, problem a change managementu. Jedná se o první produkt tohoto druhu od společnosti Microsoft. Jednotlivé procesy, formuláře a další prvky jsou součástí management packů, které známe z Operations Manageru 2007. Informace lze do Service Manageru 2010 integrovat z mnoha dalších systémů např. pomocí konektorů. Jelikož se jedná stále ještě novinku, v tomto a dalších příspěvcích si popíšeme instalaci a základní konfiguraci tohoto řešení.

logo SCSM 2010

Celé řešení je postaveno především na práci s procesy, které si z větší části musí každá společnost vytvořit nebo upravit podle vlastních požadavků, případně směrnic. 

Předpoklady

Instalace Service Manageru 2010 je nutno provádět v několika krocích, jelikož je doporučeno umístit každou jednotlivou roli řešení na samostatný server. Pro testovací účely je možné umístit Service Manager 2010 na minimálně 1 fyzický počítač a v něm spuštěný 1 virtuální. Minimální požadavky pro aplikační role v jednotlivých scénářích jsou uvedeny např. v online dokumentaci na stránkách http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460890.aspx. Základní tabulka s požadavky na hardware je následující.

Service Manager database

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 80 GB místa na disku (RAID 1 nebo 10)

Service Manager management server

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Service Manager console

Dual-Core 2.0 GHz CPU, 2 GB RAM, 10 GB místa na disku

Data warehouse management server

Dual-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Data warehouse databases

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 400 GB místa na disku

Self-service portal

Dual-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Operační systém pro serverové role je potřeba zvolit minimálně Windows Server 2008 Standard nebo Enterprise x64. Pro databázové servery je vyžadována x64 bit verze Windows Serveru 2008 Standard nebo Enterprise s aktualizací SP1 a SQL Serveru 2008 s aktualizací SP1. Konzolu lze instalovat buď na Windows server 2008 a vyšší nebo na stanici s operačním systémem Windows XP SP3 nebo Windows Vista. Na počítači je potřeba mít instalován Microsoft. NET Framework 3.5 s aktualizací SP1. Počítače musí být členem domény.

Před samotnou instalací vytvoříme doménovou skupinu pro administrátory Service Manageru a doménový účet pro servisní účet Service Manageru (budou použity při instalaci).

Poznámka: Pro možnost využití více jazyků v rámci Service Manageru 2010 není doporučeno používat default collation (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS). Pokud ji během instalace SQL Serveru použijete a budete chtít v budoucnu použít další jazyky (například češtinu), budete muset SQL Server přeinstalovat.

Service Manager 2010 - Management server role

Pro popisovanou instalaci v testovacím prostředí jsem vytvořil dva totožné virtuální počítače v prostředí Microsoft Hyper-V. Oba mají k dispozici dva procesory, 2 GB RAM operační paměti a dva dynamicky rostoucí disky. Operační systém jsem zvolil Windows Server 2008 R2 Enterprise EN, databázový server SQL Server 2008 s aktualizací SP1 EN (SP1 Latin1_General_100_CI_AS), Microsoft. NET Framework 3.5 s aktualizací SP1 a vše jsem řádně aktualizoval pomocí služby Microsoft Update. 

Po vložení DVD se spustí úvodní obrazovka, kde vybereme Install a Service Manager management server. Na první stránce průvodce vyplníme registrační údaje, potvrdíme souhlas licencí a pokračujeme dále.

ms001 ms002

Na další obrazovce vybereme cílovou složku pro instalaci. V dalším kroku proběhne kontrola prostředí operačního systému a zobrazí se nám výsledek. Žlutý vykřičník nás upozorní na málo operační paměti (pro naše testování však dostačující).

ms003 ms004

Pokud nám chybí vyžadovaná komponenta Microsoft Report Viewer Redistributable, můžeme ji přímo z průvodce nainstalovat a následně stisknout Check prerequisites again.

ms005 ms006

Nyní by měla kontrola již proběhnout bez komplikací.

ms007 ms008

Na stránce Configure the Service Manager database V dalším kroku provedeme nastavení databáze. Vybereme databázový server (v našem případě lokální server), necháme vytvořit novou databázi se jménem “ServiceManager”, nastavíme cestu pro umístění databázových souborů a jejich počáteční velikost. Pokud bychom ponechali během instalace SQL Serveru původní verzi collation, objevila by se nám chyba s upozorněním o nepodporované verzi.

ms009 ms010

Na stránce Configure the Service Manager management group doplníme v poli Management Group name jméno pro management skupinu a v poli Management group administrators připojíme dříve vytvořenou doménou skupinu administrátorů Service Manageru 2010. Na stránce Configure the account for Service Manager services doplníme jméno a heslo pro dříve vytvořený servisní účet Service Manageru 2010 a pokračujeme dále. Servisní účet by měl být zařazen ve skupině Local Administrators.

ms011 ms012

Na stránce Configure the Service Manager workflow account doplníme jméno a heslo pro doménový účet a pokračujeme dále. Workflow účet by měl mít také vytvořen mailbox na poštovním serveru, pro možnost zasílání notifikací. Po kontrole instalačních voleb můžeme spustit instalaci samotnou.

ms013 ms014

Po dokončení instalace provedeme zálohu Encryption Key pomocí Encryption Key Backup or Restore Wizard. Zálohu provedeme pomocí jednoduchého průvodce. Zvolíme umístění, název souboru a heslo. Tuto zálohu bezpečně uložíme pro potřeby obnovy Service Manager management serveru.

ms015 ms016

ms017 ms018

Po dokončení zálohy můžeme spustit Service Manager 2010.

ms019

Service Manager 2010 – Data Warehouse role

První serverovou roli máme instalovánu a nyní se přesuneme na druhý virtuální počítač. Ten je určený pro instalaci Data Warehouse role. Předem musím upozornit, že potřeba instalace této role na nový server je ve vytvoření jiné management skupiny Service Manageru 2010 než je použita na management serveru. Připravený server je totožný s předchozím, včetně nastavení instalovaného SQL Serveru.

Po vložení DVD spustíme instalaci stisknutím Install a Service Manager data warehouse management server. Vyplníme registrační údaje, potvrdíme souhlas licencí a pokračujeme dále.

dw001 dw002

Na další obrazovce vybereme cílovou složku pro instalaci. V dalším kroku proběhne kontrola prostředí operačního systému a zobrazí se nám výsledek. Žlutý vykřičník nás upozorní na málo operační paměti (pro naše testování však dostačující) a na chybějící hotfix pro Authorization Manager.

dw003 dw004

Hotfix pro Authorization Manager je po vyplnění žádosti na webové stránce zaslán na Váš email a můžeme ho nainstalovat.

dw005 dw006

Po další kontrole je vše kromě operační paměti v pořádku a můžeme přistoupit k dalšímu kroku, kterým je konfigurace databáze. V případě splnění všech požadavků přistoupíme k vlastní konfiguraci celkem tří databází Staging and Configuration (DWStagingAndConfig), Repository (DWRepository) a Data Mart (DWDataMart). Vybereme SQL server, doplníme umístění a velikost databází. Názvy jednotlivých databází ponecháme bez změn.

dw007 dw008

Pokud nemáme vyžadovanou aktualizaci SP1, jsme na to upozorněni a musíme ji dohrát. Pokud bychom ponechali během instalace SQL Serveru původní verzi collation, objevila by se nám chyba s upozorněním o nepodporované verzi.

dw009 dw010

Na stránce Configure the data warehouse management group doplníme v poli Management group name název pro management skupinu. Název této skupiny je rozdílný od management skupiny prvního serveru. Také doplníme doménovou skupinu s administrátory Service Manageru 2010. Na stránce Configure the reporting server for the data warehouse doplníme název SQL Report serveru a adresu pro Web service URL.

dw011 dw012

Na stránce Configure the account for Service Manager services doplníme jméno a heslo pro dříve vytvořený servisní účet Service Manageru 2010 a pokračujeme dále. Servisní účet by měl být zařazen ve skupině Local Administrators. Na stránce Configure the reporting account doplníme jméno a heslo pro účet na čtení dat z data warehouse databáze a vytváření reportů.

dw013 dw014

Po kontrole instalačních voleb můžeme spustit instalaci samotnou.

dw015 dw016

Po úspěšně dokončené instalaci opět provedeme zálohu Encryption Key pomocí Encryption Key Backup or Restore Wizard. Také můžeme pomocí SQL management studia provést kontrolu vytvořených databází.

dw017

Co nás čeká dále

Nyní máme vytvořen základ prostředí Service Manageru 2010 a v dalším příspěvku si popíšeme jeho základní konfiguraci.

- Pavel Řepa (MVP)

Comments (2)

  1. vlkodav says:

    trošku nuda kopírovat instalační screeny….

    hodnota je v čem?

  2. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content