Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manageru 2007 R2 (2. díl)


V minulém díle jsme si vysvětlili, jak vytvořit App-V aplikační balíček pomocí App-V Sequenceru. Dnes se zaměříme na samotnou infrastrukturu na staně Configuration Manager 2007 R2 serveru.

Configuration Manager 2007 R2 ve spolupráci s Microsoft App-V poskytuje komplexní řešení pro nasazování a aktualizování (verzování) virtualizovaných aplikací. S Configuration Managerem 2007 R2 je typická Microsoft App-V infrastruktura redukována na App-V Sequencer a App-V klienta. Configuration Manager 2007 R2 poskytuje prostor pro publikování a streaming komponent plné App-V infrastruktury. Následující obrázek ilustruje procesy a komponenty Configuration Manageru 2007 R2 a App-V potřebné pro správu virtuálních aplikací v Configuration Manageru 2007 R2.

kos1

Architektura na straně klienta

Configuration Manager 2007 R2 klient využívá funkce, které poskytuje App-V klient pro publikování virtualizované aplikace, dále pak inteligentní doručení a správu virtualizované aplikace. Následující obrázek znázorňuje App-V klientskou architekturu a komunikační vazby mezi Configuration Manager 2007 R2 klientem a App-V klientem.

kos2

Pro integraci obou klientů bylo přidáno několik nových vlastností. Paří sem nová možnost SFTMIME prostředí příkazové řádky, která rozšiřuje kontrolu nad klientem App-V. Dále pak přidání nové hodnoty klíče registru - OverrideURL App-V pro App-V klienta, aby aplikační balíčky měly tzv. alternativní cestu ke zdrojovému serveru. Dále pak nový WMI poskytovatel klienta App-V poskytuje přístup různým aplikacím přes WMI pro získání informací o stavech virtuálních aplikačních balíčků. Nyní je také App-V klient schopen poskytovat streaming aplikačních balíčků pomocí síťových protokolů HTTP, HTTPS a Server Message Block (SMB).

Configuration Manager 2007 R2 a App-V

Následující tabulka shrnuje minimální požadavky infrastruktury Configuration Manageru 2007 R2 potřebnou pro virtuální aplikační správu.

Komponenta

Popis

Primární síť (Primary Site)

Configuration Manager 2007 SP1/SP2 s instalací R2

Role Site Serveru

Site System, Site Server, Component Server, Distribution Point, Fallback Status Point, Management Point a Reporting Point

Distribuční body

Jeden nebo více standardních Distribution Points nebo Branch Distribution Points

Klienti

Jeden nebo více počítačů s klienty Configuration Manageru

Doporučuji mít nainstalován Service Pack 2 (SP2) který vyšel po R2 a mimo jiné přináší vylepšení v oblasti cílení instalací aplikací na user-base. Další výhodou je, že SP2 podporuje jak App-V 4.5 tak 4.6 komponenty. Tedy jinými slovy App-V 4.6 vyžaduje SP2 a není podporován v SP1.

Configuration Manager 2007 R2 konfigurace pro App-V

Po instalaci Configuration Manageru 2007 R2 je potřeba provést jeho konfiguraci pro potřeby distribuce virtualizovaných aplikačních balíčků. Konfiguraci serveru je potřeba provést na distribučních bodech a pro Configuration Manager 2007 R2 agenty.

Na distribučních bodech povolíme srtreaming pro balíčky. Tuto volbu nalezneme v konzoli ConfigMgr v Site Settings – Site Systems a na daném ConfigMgr distribučním bodě zvolíte Enable virtual application streaming s využitím protokolů HTTP/HTTPS ve vlastnostech karty Virtual Applications.

kos3

Na agentovi je potřeba povolit volbu Allow virtual application package advertisement ve vlastnostech Advertised Programs Client Agent. Tuto volbu naleznete v konzoli v Site Settings – Client Agents.

kos4

Z pohledu App-V infrastruktury (pozn.: nebereme-li v úvahu stand-alone mode) je potřeba mít na straně klientského počítače nainstalovaného klienta Microsoft Application Virtualization desktopu. Pro instalaci tohoto klienta můžeme opět využít distribučních možností ConfigMgr 2007 R2 a použít tzv. package definition file (pozn.: soubor s konfiguračními informacemi pro instalaci), který nalezneme standardně ve složce Tools/VirtualApp v souboru AppVirtMgmtClient.sms. Ve výchozím nastavení program v AppVirMgmtClient.sms provádí restart na cílovém počítači, protože setup App-V klienta potřebuje aktualizovat soubory operačního systému. Mimo jiné se v této cestě také nachází soubor AppVirtMgmtSequncer.sms, který poskytuje definici pro instalaci App-V Sequenceru.

Na následujícím obrázku je znázorněn balíček v konzoli Configuration Manageru 2007 R2 pro instalaci Microsoft Application Virtualization Desktop Client 4.5.

kos5

Pomocné App-V nástroje v Configuration Manageru 2007 R2

Ve výše zmíněné složce Tools\VirtualApp máme k dispozici 2 skripty. Skript ManageVAppPackage.vbs slouží k importování nových virtuálních aplikací a aktualizaci existujících virtuálních aplikačních balíčků v ConfigMgr 2007.

§ Pro import nové virtuální aplikace můžeme použít následující syntaxi:

cscript ManageVAppPackage.vbs /Action ADD /SGVAppSource VirtualApplicationSourceDirectory /SMSVAppSource \\Server\VappsourceDirectory\VirtualApplicationName [/DPList \\Server\Share] [/PackageName YourPackageName] [/PackageComment YourPackageComment] [/Manufacturer YourManufacturer] [/Language YourLanguage]

§ Pro aktualizaci existujícího virtuálního balíčku můžeme použít následující:

cscript ManageVAppPackage.vbs /Action UPDATE /PackageID YourPackageID /SGVAppSource VirtualApplicationSourceDirectory /PackageName YourPackageName [/PackageComment YourPackageComment] [/Manufacturer YourManufacturer] [/Language YourLanguage]

Druhým skriptem je SetRetentionRules.vbs, který můžeme využít pro tvorbu retenčních pravidel pro virtuální aplikační balíčky. Tento skript je možné použít pouze na Primary Site Configuration Manager Serveru. Retenční pravidla například řeší, jak dlouho (kolik dní) bude virtuální aplikační balíček umístěn na distribučním bodě Configuration Manager 2007 R2 serveru, stejně jako např. počet verzí uchovávaných na distribučním bodě.

Bližší informace o jednotlivých přepínačích naleznete v dokumentu SMSv4AppVToolsReadme.htm, který se nachází ve stejném úložišti, jako výše zmíněné skripty.

kos6

Reporty pro aplikační virtualizaci

V R2 přibylo také několik nových reportů, z toho aplikační virtualizaci se věnuje 10 z nich. Tyto reporty se nacházejí v kategoriích Software Distribution – packages (3 ks) a Virtual Applications (7 ks).

Kategorie: Software Distribution – packages

 • Streaming store distribution status of a specific virtual application package
 • All virtual application packages in the streaming store of a distribution point
 • All distribution points with virtual application streaming enabled

Kategorie: Virtual Applications

 • Virtual Application launch failures over a number of days
 • Virtual Application launch failures for a specific application
 • Virtual Application launch failures for a specific computer
 • Computers with a specific virtual application package
 • Count of all instances of virtual applications
 • Count of all instances of virtual application packages

Závěrem

V tomto díle jsme si popsali architekturu a spolupráci obou klientů (ConfigMgr R2 a App-V), konfiguraci na straně Configuration Manageru 2007 R2 a sadu pomocných nástrojů obsažených ve složce Tools\VirtualApp. V poslední části jsme se podívali na reporty obsažené v Configuration Manageru 2007 R2 pro oblast aplikační virtualizace.

V příštím díle se zaměříme na distribuci virtuálního aplikačního balíčku na cílové stanice a budeme pokračovat v novinkách R2.

- Petr Košec (MVP)

Comments (1)

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content