Aplikační virtualizace a distribuce virtualizovaných aplikací pomocí System Center Configuration Manager 2007 R2 (1. díl)


Červnový seriál jsme tentokrát zaměřili na zajímavé technologie a novinky v oblasti konfiguračního řízení a správy, tedy produktu System Center Configuration Manager 2007 (ConfigMgr) R2. V průběhu 4 dílného seriálu se seznámíme s novými možnostmi distribuce aplikací, vysvětlíme si výhody Native Mode a nakoukneme pod pokličku v.Next verze, která nedávno byla uvolněna na stránce connect.microsoft.com v prvním beta vydání.

První zajímavou technologií v ConfigMgr 2007 R2, která nám uvízla v pomyslném hledáčku, je poskytování balíčků virtualizovaných aplikací pomocí infrastruktury ConfigMgr 2007 R2 včetně využití technologie streamingu.

Application Virtualization Management a ConfigMgr 2007 R2

Řešení Microsoft Application Virtualization (App-V), dříve také označováno jako Microsoft SoftGrid, je řešením pro aplikační virtualizaci a streaming aplikací na koncové počítače. Microsoft získal tuto technologii od společnosti Softricity v červenci 2006.

Z pohledu nasazování virtualizovaných aplikací na cílové stanice dochází při zavedení této technologie ke značnému zjednodušení životního cyklu správy aplikací, dále pak k urychlení nasazení operačního systému a aplikací, snížení dopadů na koncové uživatele spojené s aktualizací či opravou aplikací nebo jejich vyřazením z provozu.

Mezi důležité pojmy této technologie patři sequencing a streaming, které si nyní objasníme:

  • Sequencing – je jakousi branou k Microsoft aplikační virtualizaci. Jde o proces tvorby virtualizovaného aplikačního balíčku pomocí nástroje Microsoft Application Virtualization Sequencer. Ten funguje na podobném principu jako při repackage msi balíčku, nicméně navíc je potřeba v průběhu sequencingu instalovanou aplikaci spustit, aby se správně vytvořila sekvence zavádění jednotlivých částí aplikace.
  • Streaming – zajišťuje rychlé spouštění virtualizovaných aplikací a dynamickou aktualizaci dané aplikace. Principem streamingu je cílovému počítači nejprve poskytnout malý soubor, tzv. zavaděč, který zajistí spuštění aplikace, poté se „dotáhne“ zbytek informací po síti. Takto stažené informace se uchovávají v cache na cílovém počítači, standardně 90 dní. Z pohledu ConfigMgr 2007 R2 jde o proces spuštění balíčku virtuální aplikace z distribučního bodu, na kterém je povolen Application Virtualization streaming.

Nyní si popíšeme, jak si takový balíček s virtualizovanou aplikací připravit. Pro vytvoření balíčku s virtualizovanou aplikací potřebujeme tzv. App-V Sequencer. Detailnější informace ohledně App-V Sequencingu můžete získat v SuperFlow zde.

Pro vytvoření App-V aplikace spustíme App-V Sequencer a z nabídky vybereme Create a Package.

6-3-2010 8-59-18 PM

Spustí se průvodce o šesti krocích, z nichž je pět povinných. Nejdříve pojmenujeme balíček virtualizované aplikace (nutné pro pozdější tvorbu msi balíčku) a zvolíme případně tlačítko Show Advanced Monitoring Options, které nám spřístupní možnosti Microsoft Update a rebase DDL knihoven.

6-4-2010 2-30-17 PM

V Monitor Installation fázi provedeme monitorování instalované aplikace, kterou chceme virtualizovat. Po dokončení instalace aplikace klikneme na Stop Monitoring.

6-3-2010 9-09-26 PM

Důležitá je fáze Configure Applications, kde můžeme definovat například asociace k aplikaci nebo umístění zástupců apod.

6-3-2010 9-33-01 PM

V následujícím kroku Launch Applications provedeme samotné spuštění nainstalované aplikace a případně dokonfigurujeme potřebná nastavení pro aplikaci. Tento krok je velmi důležitý pro zavaděč.

6-3-2010 9-37-04 PM

Na závěr už jen Finish.

6-3-2010 9-38-41 PM

Takto vytvořený balíček obsahuje soubory: .osd (XML definice aplikace), .sft (soubor s virtuální aplikací), .sprj (Sequencer Project), .ico (ikona) a pro potřeby ConfigMgr 2007 R2 soubor *_Manifest.xml. Soubory s příponou .sft je možné si prohlédnout pomocí nástroje Microsoft Application Virtualization SFT View který si můžete stáhnout zde.

Ve výsledném projektu sequenceru je možno ve vlastnostech zjistit nekomprimovanou velikost zavaděče (Launch Size) a samotného virtualizovaného balíčku (Package Size).

6-3-2010 9-39-34 PM

Za zmínku také stojí možnost verzování změn v projektu, které je vidět na záložce Change History.

6-4-2010 11-39-35 AM

Nyní máme k dispozici App-V balíček, který můžeme distribuovat. V příštím díle se podíváme, jak připravit infrastrukturu ConfigMgr 2007 R2 pro distribuci balíčků vytvořených pomocí Microsoft App-V Sequenceru a jak takový balíček spravovat.

 

- Petr Košec (MVP)

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content