Jak Windows Vista a Windows 7 detekuje připojení k internetu


Dozajista jste si všimli, že pokud má OS Windows Vista / Windows 7 přístup k internetu, informuje uživatele o tomto přístupu, v případě, kdy není plně funkční internetová komunikace, pak je tato informace také zobrazena v informační oblasti (notification area).


Detekce přístupu k internetu probíhá pomocí “Network Connectivity Status Indicator”, který provádí několik operací k ověření přístupu k internetu. V případě například firemního prostředí musí být obvykle provedena specifická konfigurace, aby bylo možné korektně detekovat připojení k internetu.  1. nslookup domény dns.msftncsi.com (131.107.255.255)

  2. stažení textového souboru ncsi.txt z domény msftncsi.com, textový soubor následně obsahuje pouze “Microsoft NCSI”, kešování je zakázáno.

Pokud jeden z těchto kroků selže, internetová konektivita není detekována.


Detekce je vyvolána v případech:  1. První přihlášení k počítači nebo restart počítače

  2. Připojení počítače k jiné síti nebo změna stavu síťového adaptéru (link up/link down)

  3. Připojení počítače k hot spot, který vyžaduje ověření

Kontroly připojení k internetu je možné vypnout pomocí registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet změnou hodnoty EnableActiveProbing na 0. Změna se projeví po restartu počítače.


Network Connectivity Status neloguje žádné informace do Event Logu.


Tento locator je možné také využít například v lab prostředí, kde se v DNS vytvoří zóna .com, následně www.microsoft a dns.msftnsci a www.msftncsi, kde www.microsoft a www.msftncsi bude okazovat na IIS server, kde bude umístěný soubor ncsi.txt s obsahem “Microsoft NCSI”. resolve dns.msftncsi pak bude okazovat na IP 131.107.255.255.


Obdobným způsobem je možné simulovat připojení k internetu například v organizaci.- Ondřej Výšek

Comments (0)

Skip to main content