Jak na upgrade System Center Essentials 2010 RC na RTM


Připravil jsem další příspěvek na téma Microsoft System Center Lunch, který přináší zákazníkům tři nové verze produktů pro dohled a správu IT prostředí. Ano, 19. a 20. dubna 2010 byly oficiálně předány do výroby produkty System Center Data Protection Manager 2010, System Center Essentials 2010 a System Center Service Manager 2010. Dokončení každého z nich bylo zákazníky velmi očekáváno, hlavně díky přínosu každého z nich pro svou specifickou oblast. Dnešní příspěvek nás provede přechodem z verze System Center Essentials 2010 Realease Candidate na verzi RTM. Ta je prozatím k dispozici ve zkušební verzi, takže popisované postupy jsou připraveny na ni. Zkušební verze bude funkční 180 dní a po této době ji nebude možné dále používat.


System Center Essentials 2010 je řešení pro dohled a správu středně velkého IT prostředí (fyzického i virtuálního) s maximálně 50 servery a 50-500 klienty, založeného na platformě Microsoft . Řešení je poskládáno především z technologií pro dohled fyzického i virtuálního prostředí - System Center Operations Manager 2007 R2, správu a dohled virtuálního prostředí - System Center Virtual Machine Manager 2008 R2, instalace aktualizací Windows Server Update Services a řešení pro sběr informací o software a hardware. Celé řešení je vybudováno nad SQL Serverem 2008 včetně reportovací části.


Ve spojení s řešením System Center Data Protection Manager 2010, o kterém jsem psal v předchozím příspěvku, je možné zajistit bezproblémový chod celé IT infrastruktury.


Přípravné práce


Čím začít? Nejprve si ze stránky http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/ee470677.aspx stáhneme čtyři soubory, které postupně spustíme a rozbalíme jejich obsah do jednoho adresáře. Tuto souborovou kopii DVD o velikosti cca 4,8 GB použijeme pro instalaci buď ve formě vypáleného DVD, ISO souboru nebo jako instalační share.


Než začneme s vlastní aktualizací, provedeme kontrolu celého prostředí System Center Essentials 2010 a jednotlivých částí na funkčnost a dostupnost. Nezapomeneme ani na agenty, kde zajistíme, aby všichni agenti komunikovaly s management serverem a pokud možno nevykazovaly mnoho chyb. Pokud nalezneme problémy v rámci prostředí System Center Essentials 2010, měli bychom je vyřešit. Také odstraníme agenty ze složky Pending Management. Vypneme po dobu migrace posílání notifikací, pokud je máme zapnuté.


Zajistíme zálohu celého prostředí System Center Essentials 2010 pro případnou obnovu a návrat ke stavu před upgradem. (POZNÁMKA: Tento postup se nevztahuje pouze na upgrade z System Center Essentials 2010 Release Candidate na verzi RTM, ale i pro běžné potřeby zálohování a obnovy)


Provedem zálohu databází System Center Essentials 2010  • System Center Essentials: SystemCenterEssentials and OperationsManagerDW

  • SQL Server Reporting Services: ReportServer and ReportServerTempDB

  • SQL Server system: Master and MSDB

  • WSUS: SUSDB

  • Virtual Machine Manager: VirtualManagerDB

zálohu Encryprion Key pro System Center Essentials 2010  • Pomocí nástroje SecureStorageBackup.exe, který je umístěný v instalační složce System Center Essentials 2010 (C:\Program Files\System Center Essentials\). Proces zálohy a obnovy klíče je veden jednoduchým průvodcem.

a certifikátů z prostředí System Center Essentials 2010:  • WSUS Publishers Self-signed

  • Dva soubory s certifikáty Essentials (WSUSCodeSigningCert.cer a WSUSSSLCert.cer) ze složky C:\Program Files\System Center Essentials\Certificates

Instalace aktualizace management serveru


V dalším kroku proběhne nejprve instalace upgrade pro management server System Center Essentials 2010. Po spuštění průvodce vybereme položku Install.


101


Instalátor nás upozorní na předcházející verzi System Center Essentials 2010 Release Candidate. Vidíme také upozornění ohledně nutnosti zálohování stávajícího prostředí, pokud chceme zachovat jeho nastavení. Zaškrtneme volbu Yes, upgrade my System Center Essentials 2010 RC Instalation to Essentials 2010 RTM a pokračujeme dále.


102


Podobně jako v případě běžné instalace vyplníme údaje o uživateli a produktový klíč a pokračujeme dále.


103


Na další obrazovce potvrdíme souhlas s licenčními podmínkami a pokračujeme dále.


104


A to je vše. Na dalším okně pouze uvidíme cestu, kam se bude instalovat (jedná se o cestu původní instalace) a pokračujeme dále stisknutím tlačítka Install.


105


Po dokončení instalace upgrade zaškrtneme volbu Open the System Center Essentials console when this wizard closes a stiskneme Close.


107


Po spuštění konzole bychom měli vidět stav System Center Essentials 2010 s informací o možnosti provozu zkušební verze dalších 179 dní a verzi 7.0.2432.1 (Eval).


109


108


Instalace aktualizace System Center Essentials 2010 konzole


Přímý upgrade konzole je možný pouze na management serveru System Center Essentials 2010 a je součástí aktualizace management serveru. V případě instalace konzole na vzdáleném počítači je potřeba provést odinstalaci verze Release Candidate a poté instalalovat verzi RTM.


Instalace aktualizace klientů (agentů)


Aktualizace agentů proběhne automaticky po instalaci upgrade management serveru System Center Essentials 2010. Pro povolení aktualizace agentů se přepneme do oddílu Administration.


110


Zde se přepneme do pohledu Pending Management a v hlavním okně se nám zobrazí agenti, kteří jsou připravení na aktualizaci. Zde označíme všechny agenty pod záložkou Type:Agent Requires Update (x) a v pravém sloupci Actions vybereme položku Approve. Pokud máme všechny agenty instalovány vzdáleně z konzole System Center Essentials 2010, měli bychom po schválení a dokončení procesu aktualizace hlavní okno opět prázdné.


111


Během procesu schvalování instalace aktualizace jsme dotázáni na účet, pod kterým budou provedeny reinstalace agenta. Pokud máme Management Server Action Account konfigurován tak, aby měl oprávnění administrátora na všech spravovaných počítačích, použijeme tento.


112


Pokud má účet nižší oprávnění, stav agenta se změní na Failed Instalation. V tomto případě použijeme jiný doménový nebo lokální účet, s oprávněním administrátora.


114


Výsledkem je korektní upgrade všech agentů.


115


Pokud aktualizace všech částí System Center Essentials 2010 proběhla korektně, je možné ihned používat celé prostředí. Během instalace byly aktualizovány i stávající management packy, které můžeme doplnit o další, díky integraci jejich importu přímo ze stránek Management Pack katalogu.


Další podrobnosti k instalaci i správě je možné najít na stránkách System Center Essentials 2010 Deployment Guide a System Center Essentials 2010 Operations Guide. Nebo si počkejte na další příspěvky na téma Microsft System Center.


- Pavel Řepa (MVP)

Comments (0)

Skip to main content