Webové úterý – Nové skupinové politiky pro Internet Explorer 8


Součástí vydání Internet Explorer 8 pro operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 přibylo také více jak 100 různých nastavení v rámci skupinových politik, kde celkový počet možných nastavení Internet Exploreru dosáhl úctyhodného čísla více jak 1300. V dnešní době, kdy se hledí v organizacích na maximální úspory a zabezpečení, je centrální konfigurace pomocí skupinových politik velice vhodná. Internet Explorer je také jediným prohlížečem, který umožňuje kompletní nastavení svého chování centrálně – pomocí skupinových politik.


Změny v nastavení se týkají především možnosti nasazení a nastavení akcelerátorů, práce s ActiveX rozšířeními, kompatibilitou se staršími prohlížeči a v neposlední řadě i zabezpečení. Kompletní referenci nových skupinových politik naleznete na stránkách Microsoft TechNet - http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc985351.aspx.


Zobrazení v kompatibilním režimu


Při nasazení nového prohlížeče je nutné dbát na zachování kompatibility se stránkami, které nemusí plně podporovat Internet Explorer 8. Centrálním nastavením pomocí skupinových politik lze docílit chodu Internet Exploreru 8 v režimu kompatibility IE7. Díky tomu odpadají rozsáhlé starosti a případná volání uživatelů na linku podpory organizace v případě, že stránky nejsou zobrazeny korektně.


Správa rozšíření a akcelerátorů


Práce s akcelerátory je také novinkou v Internet Exploreru 8. Ve skupinových politikách je možné provádět nasazení akcelerátorů, které nejsou součástí instalace Internet Exploreru 8 a tím zajistit jednotné nastavení u koncových uživatelů. Také je možné akcelerátory zakázat.


Nastavení SmartScreen filtru


Tato technologie byla uvedena již v Internet Exploreru 7, kde při přístupu na stránky jsou stránky kontrolovány vůči databázi na internetu, zdali stránky nejsou označené jako škodlivé. Pokud jsou stránky nalezeny v databázi, je zobrazeno varování uživateli, že stránky jsou nebezpečné a je na uživatelově volbě, zdali na stránky přistoupí či nikoliv. Pomocí nastavení ve skupinových politikách je možné SmartScreen filtr vypnout či naopak vynuceně zapnout a také je možné nastavit chování prohlížeče v případě, kdy stránka je označena jako nebezpečná – vynuceně zakázat přístup na takovou stránku.


Procházení webu InPrivate


Funkce procházení InPrivate je také novou funkcí v Internet Exploreru 8, kde na disk počítače, kde uživatel prohlíží webové stránky, nejsou ukládány žádné informace, resp. jsou po ukončení prohlížení automaticky odstraněny. Chování procházení InPrivate je také možné nastavovat centrálně pomocí skupinových politik a to například tak, že zabezpečené stránky budou (https) vždy otevírány InPrivate.


Správa prvků ActiveX


V Internet Exploreru 8 přibyly nové možnosti správy ActiveX prvků. Tyto prvky jsou obvykle využívány firemními či specializovanými aplikacemi pro rozšíření funkčnosti Internet Exploreru. V předchozích verzích prohlížeče bylo možné pouze ActiveX prvky zakazovat či povolovat. V osmé verzi prohlížeče je dostupné větší množství možností.


Per-User ActiveX - Internet Explorer umožňuje instalovat koncový uživatelům, aniž jsou administrátorem počítače, nové ActiveX prvky do vlastních profilů. Díky tomu je možné provozovat počítače, které jsou zabezpečené pomocí UAC a standardního účtu uživatele, ale uživateli zůstává možnost instalace prvků ActiveX.


Per-Site ActiveX - Administrátor má možnost nastavit, na kterých stránkách budou dostupné jaké ActiveX prvky. Díky tomu nejsou používány na všech stránkách a je minimalizováno riziko zneužití ActiveX prvku. Pokud je prvek nainstalovaný, ale není povolený pro provoz na dané doméně, je uživateli zobrazen dotaz, zdali chce tento prvek povolit či nikoliv. Administrátor může pomocí skupinových politik centrálně nastavovat chování prvků ActiveX na odpovídajících doménách.


Správa nástrojů


Pro Internet Explorer existuje celá řada různých nástrojů, které jsou instalovány například do lišty s nástroji. Pokud správce shledá, že některá rozšíření není možné provozovat v rámci organizace, má možnost pomocí skupinových politik zakázat konkrétní lišty nástrojů.


Výše uvedený výčet možností nastavení je pouze ukázkový, byly zvoleny především oblasti, které jsou nové v Internet Exploreru 8. Nicméně jak jsem zmínil výše, možných nastavení pro Internet Explorer je více jak 1300. Pokud jsou počítače v organizaci součástí Active Directory, je více jak vhodné nastavit přesné chování Internet Exploreru 8 centrálně z jediného místa. Díky centrálnímu nastavení dojde k podstatné úspoře času a nákladů při správě Internet Exploreru a prostředí uživatele bude "předvídatelné" v případě výskytu problému a volání uživatele na technickou podporu.- Ondřej Výšek

Comments (0)

Skip to main content