Internet Explorer 8 – Nasazení a správa


Poslední verze Internet Exploreru je na trhu již několik měsíců pro operační systémy Windows XP a Windows Vista. S příchodem nového operačního systému Windows 7, kde je "osmička" součástí instalace operačního systému vyvstává spousty otázek, jakým způsobem nasadit poslední vydání IE na starší systémy a jakým způsobem s tímto prohlížečem pracovat v organizacích.


Internet Explorer 8 přináší mnohé změny z pohledu práce webového prohlížeče, ale také jsou změněny způsoby nasazení a rozšířené možnosti správy ve firemních prostředích.


Jak získat Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 je možné na počítače stáhnout a instalovat přímo z Windows Update nebo pomocí dalších nástrojů pro distribuci aktualizací, jako je WSUS. V takovém případě bude však instalace nastavena tak, jak je připravena výrobcem.


Pro použití ve firemních prostředích nebo pro potřeby úprav instalace je nutné stáhnout instalační balíček ze stránek Microsoftu. Instalace má od cca 14MB pro Windows Vista 32-bit až po cca 26MB pro Windows Vista 64-bit.


Stáhnutí instalačního balíčku s Internet Explorer 8 je možné na webové adrese http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx kde zvolíte jakou jazykovou verzi požadujete a následně vyberete operační systém, pro který si přejete instalaci stáhnout. V Českém jazykovém vydání jsou dostupné tyto operační systémy: • Windows XP

 • Windows Vista 32-bit / 64-bit

 • Windows Server 2003

 • Windows Server 2008 32-bit / 64-bit

V Anglické verzi jsou to ještě dále 64-bit vydání pro Windows XP a Server 2003 (tyto operační systémy nebyly v české lokalizaci vydány).


Nasazení Internet Explorer 8


Instalace Internet Explorer 8 není klasickou instalací, ale jedná se o aktualizaci systému (.msu). Tedy po rozbalení exe souboru z internetu získáváte zdrojové soubory s aktualizací.


clip_image002


Bezodpovědní instalace

Pravděpodobně nejjednodušší cestou nasazení Internet Explorer 8 je bezodpovědní instalace, kterou lze jednoduše provést na většině počítačů. Po stažení instalačního souboru (.exe) stačí přidat parametry pro bezodpovědní instalaci (např.: /passive /update-no /norestart). Tuto instalaci je možné použít v různých skriptech, při startu počítače nebo při vytváření automatizované instalace Windows XP. Výpis všech parametrů instalace je možný pomocí parametru /?.


clip_image004


Integrovaná instalace - slipstream

Internet Explorer 8 je možné integrovat do wim souborů (os image - obraz disku) s instalací Windows Vista. Jak jsem zmínil výše, instalace IE8 je aktualizací a nástroje Windows Vista a Windows 7 resp. Windows Server 2008 umožňují integraci aktualizací do obrazů disků. To je výhodné především před instalací počítačů, kde IE8 bude dostupný uživatelům ihned po instalaci a není jej nutné dále jakkoliv instalovat. 1. Stáhněte a nainstalujte Windows Automated Installation Kit (Windows AIK), který odpovídá vašemu počítači, Windows AIK nemusí odpovídat verzi operačního systému, do kterého budete integrovat Internet Explorer 8
  Poznámka: není možné použít 64-bit verzi Windows AIK na práci s x86 image.

 2. Zkopírujte instalační DVD na pevný disk v počítači

 3. Vytvořte 3 dočasné adresáře, doporučujeme pojmenovat tak, aby bylo snazší si zapamatovat účel adresáře.Může to být například:
  C:\Slipstreaming\Mount
  C:\Slipstreaming\Package
  C:\Slipstreaming\Test

 4. Stáhněte Internet Explorer 8 do adresáře C:\Slipstreaming, například C:\Slipstreaming\IE8x86cz.

 5. Otevřete příkazový řádek (cmd) a extrahujte jednotlivé balíčky Microsoft Update z instalačního souboru Internet Exploreru:
  <Cesta_k_instalaci_IE80> /x: <Umístění_MSU_souboru> například: C:\Slipstreaming\IE8x86cz\IE8-WindowsVista-x86-csy.exe /x: C:\Slipstreaming\IE8x86cz
  kde Cesta_k_instalaci_IE8 je umístění souborů s IE8 a Umístění_MSU_souboru je umístění kde budou rozbaleny MSU soubory.

 6. Rozbalte jednotlivé MSU soubory:
  expand.exe <Umístění_MSU_souboru> -F:* <Umístění_balíčku> příklad: expand.exe C:\Slipstreaming\IE8x86cz\IE8.MSU -F:* C:\Slipstreaming\Package

 7. Připojte image s Windows Vista pomocí následujícího příkazu:
  imagex.exe /mountrw install.wim <pořadové_číslo_obrazu> <Umístění> příklad: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86\imagex.exe" /mountrw C:\Slipstreaming\VistaSP1x86cz\sources\install.wim 4 C:\Slipstreaming\Mount
  kde imagex.exe obsahuje plnou cestu k nástroji ImageX, install.wim obsahuje umístění obrazu, pořadové číslo obrazu je číselná hodnota pořadí image operačního systému a umístění je adresář, kde má být uložený připojený image operačního systému. Důležité, pokud si nejste jisti pořadovým číslem operačního systému v instalačním image, zapište následující příkaz do příkazové řádky imagex.exe /dir C:\VistaRTM\sources\install.wim 20. Ze zobrazeného seznamu vyberte odpovídající instalační image operačního systému a podle klíče IMAGE INDEX zvolte pořadové číslo.

 8. V příkazové řádce zadejte následující příkaz:
  pkgmgr.exe /n:<Package_Location>\WindowsVista-KB#-NEUTRAL.xml /o:”<Mount_Location>;<Mount_Location>\windows” /s:<Test_Location>
  /l:<Log_File_Location>. Example: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86\Servicing\pkgmgr.exe" /n:"C:\Slipstreaming\Package\Windows6.0-KB944036-x86.xml" /o:""C:\Slipstreaming\Mount";"C:\Slipstreaming\Mount\windows""
  /s:"C:\Slipstreaming\Test" /l:"C:\Slipstreaming\slp.log", kde pkgmgr.exe obsahuje úplnou cestu k nástroji Package Manager. Package_Location je umístění adresáře s balíčky, Mount_Location je cesta k adresáři s připojeným instalačním obrazem a Test_Location je cesta k vašemu adresáři test, všechny tyto adresáře byly vytvořeny v bodu 3. Nakonec Log_File_Location je umístění, kde má být vytvořený log soubor.

 9. Po ukončení integračního procesu (slipstream), zkontrolujte log soubor, kde na konci log souboru bude výstupní kód 0x00 “exit code 0x00” , který značí úspěch.

 10. V příkazové řádce zadejte následující příkaz pro uložení provedených změn do image:
  imagex /commit /unmount <Mount_Location> Example: "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86\imagex.exe" /commit /unmount C:\Slipstreaming\Mount kde Mount_Location je adresář, kde je připojený instalační obraz Windows Vista, adresář byl vytvořen v bodu 3.

 11. Zkonfigurujte Internet Explorer 8 za použití nástrojů pro modifikaci instalace Windows Vista - Windows System Image Manager (WSIM).

Tato integrace je možná pouze pro Windows Vista a Windows Server 2008. Instalace Windows XP / Windows Server 2003 není možné takovýmto způsobem modifikovat a Windows 7 / Windows Server 2008 R2 již obsahují IE8.


Modifikace instalace pomocí IEAK

IEAK - Internet Explorer Administration Kit je nástrojem, pomocí kterého lze stáhnout a následně upravit instalaci Internet Exploreru. Nástroj IEAK je možné stáhnout ze stránek Microsoft TechNet - http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219517.aspx. Po instalaci a spuštění nástroje zvolíte pro jaký operační systémy budete instalaci IE8 připravovat.


clip_image006


Po zvolení jazykové verze je nutné vybrat, jakým způsobem budete provádět instalaci Internet Exploreru. Možnosti jsou celkem 3. • Instalace pomocí CD-ROM, všechny instalační soubory budou staženy a následně distribuovány na CD-ROM, USB,…

 • Instalace pomocí síťového sdílení, všechny soubory instalace budou staženy, instalace bude umístěna na síťové sdílení. Instalace může být spuštěna pomocí jiného programu (např. systém pro elektronickou distribuci software - SMS, SCCM,…)

 • Vytvoření konfiguračního souborů pro instalaci Internet Explorer 8 - používá se v případě, kdy IE8 je již nainstalovaný a odpovědí soubor modifikuje nastavení Internet Exploreru.

clip_image008


Dále je možné zvolit, jaké modifikace pro Internet Explorer budou provedeny. Tyto modifikace obsahují změnu nastavení instalace jako takové až po instalaci akcelerátorů, nastavení kompatibility, oblíbených složek atd…


clip_image010


Po zvolení možností modifikace instalace je nutné nejméně jedenkrát stáhnout odpovídající zvolenou instalaci Internet Exploreru, kterou jsme zvolili po spuštění nástroje IEAK.


clip_image012


Dále je možné v průvodci nastavit způsob instalace, volbu výchozího prohlížeče, stejně tak možnost instalace poskytovatelů vyhledávání či akcelerátorů, které mají být přímo instalovány s prohlížečem.


clip_image014clip_image016


Jedním z velice důležitých kroků je volba výchozího módu prohlížeče, zdali výchozí mód bude Internet Explorer 8 nebo se použije kompatibilní mód Internet Explorer 7. Tato volba je podstatná vzhledem ke kompatibilitě různých interních webových aplikací, které mohou být provozovány. Případně je možné definovat další rozšíření řetězce tzv. "User agenta".


clip_image018


Před ukončením průvodce je možné modifikovat detailní nastavení prohlížeče, které je také dostupné pomocí skupinových politik. Pro firemní prostředí je vhodnější konfigurace právě pomocí skupinových politik (GPo).


clip_image020


Po ukončení průvodce je vygenerován vlastní balíček s instalací, který není nutné modifikovat pomocí parametrů - veškeré úpravy byly provedeny pomocí průvodce IEAK. Pro instalaci nezbývá nic jiného, nežli spustit instalaci. Vygenerovány jsou 2 typy instalačních balíčků - exe instalace pro použití při instalacích z CD-ROM nebo síťového sdílení a msi instalace pro použití při instalaci skupinovými politikami, SMS, SCCM či dalšími nástroji pro elektronickou distribuci software.


clip_image022
Správa Internet Exploreru 8


Internet Explorer 8 je možné spravovat několika možnými způsoby. Pro prostředí bez jakékoliv infrastruktury, resp. Bez Active Directory je možné pomocí nástroje IEAK vytvořit pouze konfigurační soubory, které jsou následně jednoduchým spuštěním aplikovány.


Jednodušší a mnohem efektivnější správou prostředí, kde je provozován Internet Explorer 8 je správa pomocí Active Directory a skupinových politik (GPo) - pro správu IE8 je dostupných více 1400 nastavení. Kompletní reference nastavení pomocí skupinových politik je možné stáhnout http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ab4655f2-0a3c-42eb-974d-24b2790bf592&displaylang=en.


Při vytváření skupinových politik je nutné dbát na jejich správné zacílení - vytvoření na odpovídajících organizačních jednotkách. Některá nastavení jsou aplikována na uživatele a jiná zase na počítač. Nastavení, které se aplikuje na počítač, se týká obvykle provozu a základního nastavení IE8, nastavení zón a zabezpečení. Na rozdíl od tohoto nastavení je nastavení uživatele především nastavením toho, co může konfigurovat uživatel.


Globální nastavení je vhodné umístit na organizační jednotky, které jsou ve stromu co možná nejvýše, aby se aplikovalo co možná nejméně skupinových politik. Pokud má být některé nastavení aplikováno na vybranou skupinu počítačů, je možné vytvořit novou skupinovou politiku a umístit na odpovídající organizační jednotku, případně je možné upravit tzv. "security filtering" - povolit aplikaci skupinové politiky pomocí členství počítače ve skupině.


- Ondřej Výšek
 

Comments (6)

 1. ivanl says:

  Zdravim.

  Da sa cez GPO nastavit "quirk mode" pre intranet. Ide mi o to, ze mam v organizacii intranet optimalizovany pre IE6.

  Dakujem

  Ivo

 2. ivan says:

  Zdravim.

  Da sa cez GPO nastavit "quirk mode" pre intranet. Ide mi o to, ze mam v organizacii intranet optimalizovany pre IE6. Web je pisany proprietarne a tak je ve velmi tazko editovatelny.

  Dakujem

  Ivo

 3. Kazzan says:

  Ivan > Dobrý den, ano dá. Implicitně IE8 vykresluje intranetové stránky v režimu kompatibility, záleží ovšem na URL adrese. Pokud chcete specifikovat konkrétní webovou stránku přes GPO, pro kterou se má použít kompatibilní režim, zadejte je v Group Policy Managerovi v Computer configuration > Administrative templates > Windows Components > Internet Explorer > Compatibility view > Use Policy List of Internet Explorer 7 sites. Aplikovatelné na Počítače i Uživatele. Česká cesta je pak Šablony pro správu > Součásti systému Windows > Internet Explorer > Kompatibilní zobrazení > Použít seznam zásad webů aplikace Internet Explorer 7.

 4. ivan says:

  to Kazzan. Obavam sa, ze tento postup som by mi, ale zabezpecil kompatibilitu s IE7 a nie s IE6. Mylim sa?

  Ivo

 5. Kazzan says:

  Ivan: Ano, máte pravdu, režim kompatibility renderuje jako IE7, myslel jsem, že nebude onen intranet až natolik "mimo".

  Pokud má intranetová aplikace správně definovánu hlavičku, pak by měl do quirks spadnout prohlížeč sám – http://blogs.msdn.com/ie/archive/2010/03/02/how-ie8-determines-document-mode.aspx – pokud nemá a máte možnost ji upravovat, definoval bych použití tohoto módu tagem v dokumentu.

  Pokud tuto možnost nemáte, je mi bohužel známo řešení spouštět IE v Quirks pouze pro (definované) EXE soubory, pomocí registrů a tedy GPO.

 6. Kazzan says:

  Ivan: V jakém módu se aktuálně prohlížeč nachází zjistíte myslím;

Skip to main content