Projekt nasazení Windows 7 – díl druhý – kompatibilita aplikací


V předchozím díle tohoto seriálu jsme připravili projekt pro nasazení Windows 7 a zajistili, které počítače mohou pracovat s novým operačním systémem.


V této části bych se rád věnoval další, velice důležité, dalo by se i říci nejproblematičtější části - kompatibilitě aplikací. Úspěšná migrace či nasazení operačního systému se dá označit takové nasazení, kde v organizacích nedochází k výpadkům z důvodů nefunkčních aplikací či problémům s uživatelskými profily, které byly migrovány z předchozí verze operačního systému.


Pro to, abychom správně porozuměli, co řeší oblast kompatibility aplikací, je nutné porozumět změnám, které mají přímý vliv na fungování aplikací v posledních dvou generacích operačních systémů - Windows Vista a Windows 7.


Pokračování článku ...- Ondřej Výšek

Skip to main content