Výsledky průzkumu spokojenosti (odpovědělo 417 z vás)


Dvakrát do roka "spamujeme" cca 12 000 z vás s žádostí o zpětnou vazbu. Dotazník není z nejkratších a jeho vyplnění trvá cca 15min. O to více si vážíme, když jej vyplníte. Jsou to pro nás cenné informace a interně se jimi velmi intenzivně zabýváme a snažíme se vymyslet,

jak zlepšit to, co ovlivnit můžeme. Nedílnou součástí je i (tato) zpětná vazba, aby to nebylo z vaší strany sypání informací do černé skříňky. 


Jak to dopadlo...


Dotazník měří jak celkovou spokojenost, tak spokojenost s jednotlivými podtématy (např. bezpečnost) a dále je v dotazníku otevřená otázka ala "jediná věc, kterou bychom měli udělat, abychom zvýšili vaši spokojenost".


Celková spokojenost zůstala stejná, nerostla ani neklesala, ale protože v předminulém měřeném období vzrostla asi o 10%, což je opravdu hodně, považuji za úspěch, že nedošlo byť k malé korekci.


Další zajímavostí je, že ač je celková spokojenost s bezpečností našich technologií dlouhodobě průměrná (stagnuje), proti minulým průzkumům vzrostla spokojenost s jednotlivými komponentami bezpečnosti (např. spokojenost s updatovacími nástroji velmi vzrostla; také vzrostla důvěra v MS, že je zavázaný dělat bezpečný software apod.). Z toho mi vychází, že i spokojenost s bezpečností jako takovou v budoucím období poroste.


Kde jsme zaznamenali pokles je "Is relevant to my needs" (odpovídá tomu, co potřebuji) a s tím často souvisí i slovní komentáře typu "používám jen 20% funkcionality" apod. S těmito výhradami souhlasím, pokud je posuzuji jednotlivě - i já bych chtěl mít produkt, ve kterém jsou jen funkce, které já sám používám. Když se na to podíváme z pohledu všech uživatelů, už to tak jednoznačné není (tedy kdo, co a jak často používá). Navíc, nedávno jsem viděl toto video (polsky s EN titulky) o tom, jak se vyvíjel náš Office v čase a jak po každé inovaci bylo slyšet "toto nepotřebujeme apod.", ale když se podívám na to video, tak si říkám, jak jsem mohl být tak krátkozraký! To co tam ukazují na začátku je snad ještě před dobou kamennou... 🙂


Další růst jsme zaznamenali také v kvalitě našich produktů, ale zde bych to vztáhl více na Windows 7, které byly tahounem této metriky.


Z obecných informací ještě mohu dodat, že asi 60% respondentů bylo neanonymních (děkujeme za důvěru) a obecně jsou ve slovních komentářích více konstruktivní ti více spokojení. Některé z vás (asi 20) budu na základě vašich slovních komentářů osobně kontaktovat, protože na vaše připomínky/nápady/postřehy jsou rychlá řešení.


Naše další aktivity, které z průzkumu vychází


Licencování
- pravidelné psaní článků a natočení několika dalších videí


Otevřenost IT veřejnosti
- Dny otevřených dveří v MS (již jsme jich uspořádali kolem 10, ale zatím bylo vždy plno)
- zpětná vazba na studii spokojenosti (i v budoucnu; loňský feedback i zde, 2007)


Maximalizace užitku s MS technologií
- "How to" videa a články


Bezpečnost
- Security obsah
- web (o revizi jsem se již několikrát, neúspěšně, pokoušel a sliboval ji, snad to již tentokrát vyjde...)


Hezký den přeje Radim!

Comments (4)
 1. Marcel says:

  V předchozích verzích programu Word byla možnost vytváření sekcí jako nadstavbou(vyšší úroveň) nad kapitolou. Každá sekce pak mohla mít odlišné formátování stránek, textu, číslování kapitol a vůbec všeho.

  S tím souvisí i oddělení poznámek pod čarou jež bylo možné oddělit (číslování v celém dokumentu nebo v sekcích), včetně formátu číslování v podobě [sekce]:[číslo poznámky pod čarou] případně další rozšíření o kapitoly(úroveň x) podobně jako je tomu u víceúrovňového číslování (mimochodem: jeho nastavení formátu je velmi těžko dostupné!!).

  Takže když je v nastavení poznámek pod čarou nabízena možnost číslování v celém dokumentu, stránky a také v jednotlivých sekcí (section).

  KDE JE DOSTUPNÉ VYTVOŘENÍ SEKCÍ?

 2. Martin says:

  Na záložce Rozložení stránky je ve skupině tlačítek Vzhled stránky tlačítko Konce, které otevře dropdown nabídku ze které je možno vybrat konec oddílu pro vložení na pozici kurzoru. Klávesová zkratka v CZ verzi je Alt,KC[D – další stránka|N – nepřetržitě|U – sudá stránka|I – lichá stránka]. Nic nezmizelo.

 3. xvasek says:

  No, shrnutí je sice slohově pěkné, ale naprosto postrádá věcnou stránku – kolik procent je spokojeno, kolik bylo spokojeno minule a předminule (ideálně v nějaké pěkní tabulce) apod. Když napíšu, že mi o 10% vzrostla výplata, tak to taky nikomu nic neřekne, dokud nepřidám, kolik jsem vydělával dřív, nebo kolik vydělávám teď.

 4. radim2 says:

  xvasek> Naprosto Vám rozumím, jde pouze o to, že na měření spokojenosti používáme vlastní jednotku "NSAT" (net satisfaction), která se nikde jinde nepoužívá. Můžu tedy uvést, že při posledním měření byla spokojenost 99, nyní vzrostla na 109. Běžný nárůst, pokud se daří, se většinou pohybuje kolem 2-3 bodů za rok, tedy +10 bodů je celkem skok… díky!

  Radim

Comments are closed.

Skip to main content