Pro Ostravu/Brno a okolí: seminář "SQL Server 2008 R2"


Zveme vás na celodenní (9-17h) školení o SQL Server 2008 R2 a níže přikládáme "trocha té informace o tem".


Ostrava
14.1.2010
Místo konání: AT Computers


Brno
15.1.2010
Místo konání: MS Inovační centrum


Registrace emailem v-evane@microsoft.com alternativně eva@ithvezda.cz


Připravuje se na přelom ledna a února (opět pro Ostravu a Brno): 


Plánování bezpečnosti - TECHNICKÉ školení -  jehož velkým tématem bude PKI ve Windows 2008 R2 a Windows7 (min. základ pro IT specialisty, kteří zavádí, plánují i řeší potíže s PKI na platformě Microsoft Windows. O čem PKI  je: plánování, implementace a bezpečnostní dopady, automatická a řízená distribuce certifikátů, zálohování klíčů, replikaci i sdílení klíčů, budování politik, nasazení více autorit, rozdělení správy, zálohování, obnova a řešení potíží, aplikace PKI jako jsou čipové karty, EFS, VPN apod.). Školení zasáhne nejpoužívanější oblasti PKI a je úvodem do 4 denního semináře na toto téma. Znalost tohoto tématu vám umožní využití nových funkcí ve WS2008R2 a Windows7 (direct access, branch cash..)


Radim & Eva Nekoksová

Comments (0)

Skip to main content