Tematický týden: System Center, monitoring Exchange s SCOM 2007 R2


Exchange Server 2007 Management Pack (Exchange MP) pro System Center Operations Manager 2007 R2 (OPSMGR R2) nám pomůže zajistit lepší monitorování s menšími nároky na správu. Nyní se seznámíme s vylepšeními v novém nativním (předešlá verze byla pouze konverzí management packu pro MOM 2005) management packu pro Exchange 2007 Servery.


Popis management packu:Klíčové monitorovací scénáře: • Běží všechny služby Exchange, které potřebujeme?

 • Mají všechny databáze a disky dostatek volného prostoru?

 • Je připojení a výkon aplikace Microsoft Office Outlooku 2007 k Exchange 2007 Serveru v dobrém stavu?

 • Je Exchange 2007 Server nakonfigurován optimálně a s patřičným zabezpečením?

Nové vlastnosti oproti předešlé verzi: • Obsahuje nové Management Pack Templates poskytující průvodce pro tvorbu syntetických transakcí Outlook Web Access (OWA), Exchange ActiveSync, Web Services, POP3 a IMAP.

 • Pokud je Exchange server v maintenance módu, tak nedochází ke zbytečnému spouštění syntetických transakcí.

 • Syntetické transakce využívají technologii PowerShellu, která poskytuje výkonnostní vylepšení při běhu těchto transakcí.

 • Plná podpora konfigurace Exchange v clusteru.

 • Obsahuje nové reporty monitorující dostupnost a výkon Exchange 2007 Serverů.

 • Podpora pro správu více Exchange organizací v rámci jedné Operations Manager 2007 skupiny.

Exchange MP obsahuje následující soubory: • Microsoft.Exchange.Server.2007.Discovery.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Library.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Cas.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Edge.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Hub.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Mailbox.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Um.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Reports.mp

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Monitoring.Hub.slm

 • Microsoft.Exchange.Server.2007.Template

Doporučené MP a další požadavky • Exchange MP vyžaduje SCOM 2007 R2.

 • Pokud spravujete Exchange na clusteru, je doporučeno nainstalovat Cluster Management Pack.

Pokud spravujete Exchange 2007 Servery na clusteru, můžete také nasadit Microsoft Windows Server Cluster Management Pack for Operations Manager 2007(verze 6.0.6568.0 publikovaný 9.4.2009) pro monitorování základních zdrojů clusteru. Exchange Server 2007 MP obsahuje monitorování disků s Exchange zdroji, tedy databází Exchange a logy. Pokud požadujete monitorování všech disků vašich Exchange serverů, měli byste nainstalovat Windows Server Operating System MP.


Instalace Exchange Server 2007 MP


Stáhněte si a nainstalujte poslední verzi Exchange Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007 R2 (tento článek je psán na verzi 6.0.6623.0 publikovanou 12.6.2009). Řadu dalších Management Packů můžete nalézt na stránkách System Center Operations Manager 2007 Catalogu.


Oproti předešlé verzi management packu pro Exchange 2007 Server tedy došlo k rozšíření počtu MP z původních 2 (Microsoft.Exchange.2007.mp, Microsoft.Exchange.2007.Reporting.mp) na současných 10 MP. Důvodem takového masívního rozšíření je možnost lepšího zacílení na potřeby dohledu v konkrétní společnosti. Správce může tedy lépe definovat pravidla, která skutečně vyžaduje, čímž se snižuje generování nežádoucích zpráv do monitorovací konzole. Soubory s příponou SLM slouží pro novou vlastnost OpsMgr 2007 R2 nesoucí název Service Level Management Reporting.


Instalace operations manager agentů pro správu Exchange serverů 1. Otevřte konzoli v prostoru administrace (Administration), klikněte pravým tlačítkem na sekci Device Management a zvolte Discovery Wizard (pozn. Computer and Device Management Wizard prošel oproti OPSMGR RTM „kosmetickou“ změnou, viz. obrázek.). Zvolíme typ vyhledání zdrojů - Windows Computers.

 2. Vybereme Advanced discovery.

 3. Nakonfigurujte přes tlačítko Configure dotaz, který bude specifikovat vaše Exchange servery, které chcete monitorovat.

 4. Vyberte účet (Management Server Action Account)

 5. Po nalezení objektů zaškrtněte, které servery budete chtít spravovat a zvolte tlačítko Next.

 6. V posledním okně průvodce můžete definovat, do jaké složky bude provedena instalace operations manager agenta a pod jakým účtem poběží služba agenta.

Povolení Agent Proxy na Exchange 2007 Serverech 1. Operations console – Administration space – Device Management – Agent Managed.

 2. Na daných Exchange 2007 serverech dáme pravým tlačítkem Properties.

 3. Na záložce Security zaškrtneme Allow this agent act as a proxy and discover managed object on other computers.

Volitelné konfigurace prováděné v MP


Veškeré změny, které budete v management packu provádět se standardně ukládají do Default Management Packu. Je doporučeno pro každý management pack, pro který chcete provádět změny konfigurací, vytvořit vlastní management pack. Více informací naleznete zde.


Konfigurace monitorování disků Exchange 2007 1. Operations console – Authoring space – Management Pack Objects - Monitors.

 2. Tlačítko Change Scope: Exchange 2007 Mailbox Satabase Disk, Exchange 2007 Mailbox Log Disk a Exchange 2007 Queue Disk.

 3. V Exchange 2007 Mailbox Database Disk rozbalte Entity Health – Availability – Exchange 2007 MDB Disk Free Space Monitor.

 4. Pravým tlačítkem zvolte Overrides – Override the Monitor – For all objects of type: Exchange 2007 Mailbox Database Disk.

Poté můžete změnit jednotlivé parametry a uložit do vámi zvoleného MP. Tak jak to naznačuje následující obrázek.


Management Pack Templates


Exchange MP obsahuje dvě zcela nové šablony v Management Pack Templates: Exchange 2007 Client Access Server Monitoring a Exchange 2007 Intra-Organization Mail Flow Monitoring sloužící pro monitorování syntetických transakcí.


Tyto transakce jsou implementovány pomocí Windows PowerShell cmdlets vestavěných v Exchange 2007. Bližší dokumentaci k CAS syntetickým transakcím naleznete zde:Pro správnou funkcionalitu cmdlets vyžadují vytvoření testovacího mailboxu na každém agent-managed Exchange Server 2007 Mailbox serveru, vůči kterému chceme testovat. Testovací mailbox založíte z Exchange Management Shell konzole pod účtem s oprávněními Exchange a Active Directory Administrator spuštěním skriptu New-TestCasConnectivityUser.ps1 (obvykle se nachází ve složce \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts). Exchange MP automaticky spravuje hesla pro vytvořené CAS účty pomocí periodicky spouštěného pravidla Exchange 2007 Set CAS Connectivity Test Credentials (zacíleného na Mailbox servery), které zajistí jejich automatické resetování hesla (1x za 1440 minut).


Pokud dostanete Alert, že se reset hesla nezdařil, pak můžete provést nápravu pomocí opětovného spuštění výše uvedeného skriptu na daném Mailbox serveru. Pokud necháte Exchange MP ve výchozím stavu, jsou veškeré CAS syntetické transakce vypnuty. V některém z dalších článků se seznámíme s využitím těchto šablon. Tyto články budou dále vycházet na mém blogu.


V případě, že máte zájem si Operations Manager vyzkoušet na vlastní oči, můžete tak učinit v TechNet Virtual Labs: System Center Operations Manager.- Petr Košec (MVP)


Odborný konzultant, lektor (Microsoft MVP, MCT, MCITP, MSCE, MCSA).
Petr Košec působí jako odborný konzultant při návrzích implementace a řešení problémů na platformě Microsoft System Center produktů. Současně působí jako trenér MOC kurzů z oblasti MS BackOffice. Jeho hlavním zaměřením je oblast managementu a deploymentu firemního prostředí.

Comments (0)

Skip to main content