Tematický týden: System Center, OpsMgr MP for SCOM2007 R2


Stále častěji se na mne obracejí zákazníci s otázkou, jak nakonfigurovat správně jednotlivé management packy pro produkty Operations Manager 2007 či R2, případně System Center Essentials 2007.


Připravil jsem pro vás seriál článků ohledně konfigurací jednotlivých management packů. Postupně se zaměříme na jednotlivé management packy a vysvětlíme si jejich základní konfigurace. Nejde tedy o hluboké popisování jednotlivých tříd a jejich vazeb v management packu, ale spíše o rychlou kuchařku, jak daný management pack nasadit, na co si dát pozor a případně co nakonfigurovat jinak oproti výchozímu nastavení.


V každém článku si popíšeme klíčové scénáře, které nám poskytnou přehlednou informaci, k čemu všemu je vlastně daný management pack určen, pak se seznámíme s novinkami oproti předešlé verzi a samozřejmě samotnými konfiguracemi a zabezpečením v management balíčcích.


Začneme prvním management packem, který je součástí instalace Operations Manageru 2007, poté se podíváme na Operating System Management Pack, dále pak Hyper-V, Exchange 2007 a tak dále.


Operations Manager Management Pack for System Center Operations Manager 2007 R2

Operations Manager Management Pack (OMMP) pomáhá spravovat infrastrukturu prostředí System Center Operations Manager 2007 R2. Dohlíží na zdraví jednotlivých komponenty a služeb Operations Manageru 2007 R2. Obsahuje úkoly, které automatizují práci s Operations Manager prostředím, například zajišťuje automatické restartování služby Health Service či nápravu klientských konfigurací.


Klíčové monitorovací scénáře: • Integrace s Active Directory

 • Zdraví agentů a jejich léčení

 • Správa agentů a jejich obnovení

 • Expirace hesel

 • Zdraví služby Health Service pro agenty a servery

 • Zdraví databáze Operations Manageru

Nové vlastnosti: • Opraven problém s vyhledáváním počítačů, které měly více IP adres.

 • Aktualizace Discover Windows Computer Properties s možností vyhledání počítačů ve skupině.

 • Přidán přepínač /admin do úkolu Remote Desktop pro kompatibilitu s Windows Server 2008 a Windows Vista SP1.

 • Přidání monitoru zacíleného na třídu Health Service poskytující varování, pro případ, že by mělo dojít k vypršení autentizačního certifikátu za méně než 2 týdny.

 • Změna v pravidle události Log Distributed Workflow Test pro time-out z 30 sec na 300 sec.

 • .. a mnoho dalších.

Doporučené MP, které nainstalovat s OMMP:Nasazení management packu a případné aktualizace:


OMMP se instaluje automaticky jako součást instalace System Center Operations Manageru 2007 R2.


Pro import aktualizované verze můžete použít katalog management packů, v případě R2 instalace, můžete využít konzoli (viz. obrázek).


Každý administrátor jistě ocení možnost importování management packu pomocí PowerShell cmdletu install-managementpack. Syntaxe je následující:


install-managementpack -filepath Z:\Microsoft.SystemCenter.2007.mp


ommp


Ve volitelných konfiguracích se zaměříme na: • Povolení monitoru Health Service Heartbeat Failure pro obnovení služby.

 • Monitor - Local Health Service Configuration.

 • Monitor – Operational Database Watchers Group to Management Group Availability Health Rollup.

Veškeré změny, které budete v management packu provádět se standardně ukládají do Default Management Packu. Je doporučeno pro každý management pack, pro který budete provádět změny konfigurací vytvořit vlastní management pack. Více informací naleznete zde.


Povolení monitoru Health Service Heartbeat Failure 1. Operations console – kliknout na Authoring prostor.

 2. Rozbalit Management Pack Objects – kliknout na Monitors.

 3. Nalézt Health Service Watcher (Agent) – rozbalit Entity Health - Availability.

 4. Kliknout na Health Service Heartbeat Failure – Properties – karta Overrides.

 5. V sekci Recovery klikněte na Enable and Restart Health Service – klikněte na Override.

 6. V Override-controlled parameters zaškrtnout parametr Enabled a nastavit hodnotu na True.

 7. Vyberte do jakého management packu chcete změny uložit.

 8. Tento postup zopakujte od bodu 5 – 7 pro Restart Health Service a Reinstall Health Service.

ommp2ommp3


Pravidla v OMMP je možno upravit tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přetěžování sítě ve vašem prostředí.


Health Service Watcher monitor umožňuje monitorování stavu vzdálené služby Health service z perspektivy Root Management Serveru (RMS). Monitor má standardně čtyři závislostní monitory – konfigurace, výkon, zabezpečení a dostupnost. Ve výchozím stavu je povolen pouze monitor dostupnosti z důvodu možného zatížení RMS serveru (není doporučeno spouštět při monitorování více než 500 agentů).


Povolení monitoru Local Health Service Configuration 1. Operations console – kliknout na Authoring prostor.

 2. Rozbalit Management Pack Objects – kliknout na Monitors.

 3. Nalézt Health Service Watcher (Agent) – rozbalit Entity Health - Configuration.

 4. Kliknout na Local Health Service Configuration (následně zopakovat pro Local Health Service Performance a Local Health Service Security).

 5. Overrides – Override the Monitor – For all objects of type: Health Service Watcher (Agent).

 6. V Override-controlled parameters zaškrtnout parametr Enabled a nastavit hodnotu na True.

 7. Vyberte do jakého management packu chcete změny uložit.

Povolení monitoru Operational Database Watchers Group to Management Group Availability Health Rollup 1. Operations console – kliknout na Authoring prostor.

 2. Rozbalit Management Pack Objects – kliknout na Monitors.

 3. Nalézt Operations Manager Management Group – rozbalit Entity Health - Availability.

 4. Kliknout na Operational Database Watchers Group to Management Group Availability Health Rollup.

 5. Overrides – Override the Monitor – For all objects of type: Operations Manager Management Group.

 6. V Override-controlled parameters zaškrtnout parametr Enabled a nastavit hodnotu na True.

 7. Vyberte do jakého management packu chcete změny uložit.

ommp4


Nastavení monitoru Management Configuration Service 1. Operations console – kliknout na Authoring prostor.

 2. Rozbalit Management Pack Objects – kliknout na Monitors.

 3. Target: Root Management Server – rozbalit Entity Health - Availability.

 4. Pravým tlačítkem na Management Configuration Service – Windows Service State - kliknout na Properties – karta Overrides.

 5. V sekci Recovery – kliknout na Start Config Service a zvolit Overrides – Override the Monitor – For all objects of type: Root Management Server.

 6. V Override-controlled parameters zaškrtnout parametr Enabled a nastavit hodnotu na True.

 7. Vyberte do jakého management packu chcete změny uložit.

ommp5


Příště se podíváme na management pack pro Windows Operating systems.


- Petr Košec (MVP)

Odborný konzultant, lektor (Microsoft MVP, MCT, MCITP, MSCE, MCSA).
Petr Košec působí jako odborný konzultant při návrzích implementace a řešení problémů na platformě Microsoft System Center produktů. Současně působí jako trenér MOC kurzů z oblasti MS BackOffice. Jeho hlavním zaměřením je oblast managementu a deploymentu firemního prostředí.

Comments (0)

Skip to main content