Dostupné vzdělávání pro System Center Operations Manager 2007


Tři týdny po dokončení System Center Operations Manager 2007 R2 byl uvolněn nový 3 denní kurz MOC 50216A, popisující rozšířenou konfiguraci prostředí SCOM 2007 SP1. Kurz navazuje na loni uvedený 5 denní kurz MOC 50028B, v kterém se naučíte instalovat SCOM 2007 a provádět základní konfiguraci a na kurz MOC 50242A, vytvořený přímo jako příprava pro certifikační zkoušku. Všechny tři kurzy jsou určené pro prostředí SCOM 2007 SP1, ale dají se použít i pro verzi R2. Samozřejmě lze nově nabyté vědomosti zužitkovat složením certifikační zkoušky 70-400 - TS: Microsoft System Center Operations Manager 2007, Configuring.


V poslední části příspěvku jsou popsány postupy a odkazy na materiály, které vám pomohou získat informace o novinkách verze SCOM 2007 R2. Pokud budou tyto novinky zapracovány do MOC kurzu, bude to s největší pravděpodobností v průběhu následujících měsíců.


MS SCOM


Course 50028B: Installing and Configuring System Center Operations Manager 2007 (5 dnů, Level: 200)


Základní popis:


V 5 denním kurzu získáte informace jak instalovat System Center Operations Manager 2007 management server, jeho jednotlivé role a spravovat prostředí SCOM 2007 management skupiny.


Po dokončení kurzu budete schopni: • Instalovat a management skupinu

 • Instalovat Root Management Server (RMS) cluster

 • Konfigurovat management skupinu a nastavení agenta

 • Instalovat a konfigurovat reporting

 • Spravovat Agentless Exception Monitoring (AEM)

 • Spravovat Audit Collection Services (ACS)

 • Používat Windows PowerShell pro správu management skupiny

 • Konfigurovat strukturu management skupin

 • Migrovat z Microsoft Operations Manager 2005 do System Center Operations Manager 2007

Osnova kurzu:


Module 1: Installing System Center Operations Manager


Instalace management serveru a konfigurace clusterovaného Root Management Serveru.


Module 2: Using the Operations Console


Použití Operations Console, vytvoření Operator Accounts, použití Web Console a tvorba pohledů (Views).


Module 3: Configuring Management Group and Agent Settings


Základní nastavení management skupiny a agenta, vytvoření override pro nastavení management serveru a agenta, vytvoření notifikace pro zaslání alertu.


Module 4: Agent Installation


Instalace a konfigurace agenta.


Module 5: Management Packs


Import, export a správa management pac.


Module 6: Reporting


Instalace a konfigurace Reporting Services a vytvoření reportu dohledu Operations Manager.


Module 7: Agentless Exception Monitoring


Konfigurace správy a Group Policy nastavení pro Agentless Exception Monitoring.


Module 8: Audit Collection Services


Konfigurace Audit Collection Services pro centralizovaný bezpečnostní audit.


Module 9: Using Operations Manager 2007 Command Shell


Použití Windows PowerShell příkazů na správu management skupiny.


Module 10: Complex Environments


This module explains how to multi-home agents, work with agents in untrusted domains and configure a hierarchy of management groups.


Module 11: Migrating from MOM 2005 to Operations Manager 2007


Použití nástroje pro migraci agentů a nastavení z MOM 2005 management skupiny do Operations Manager 2007 management skupiny.


==================================================================


MS SCOM


Course 50242A: System Center Operations Manager 2007 Certification Prep Course (3 dny, Level: 200)


Základní popis:


3 denní kurz slouží jako příprava pro složení certifikační zkoušky Microsoft 70-400: TS - System Center Operations Manager 2007. Jsou vyžadovány znalosti minimálně na úrovni kurzu MOC 50028. Co není zahrnuto v předchozím kurzu, naleznete zde.


Po dokončení kurzu budete připraveni na složení certifikační zkoušky Microsoft 70-400.


Osnova kurzu:


Module 1: Configuring System Center Operations Manager 2007


Module 2: Deploying and Configuring Management Packs


Module 3: Building and Deploying Custom Management Packs


Module 4: Maintaining System Center Operations Manager


Module 5: Configuring Client Monitoring


==================================================================


MS SCOM


Course 50216A: System Center Operations Manager 2007: Advanced Configuration and Administration (3 dny, Level: 400)


Základní popis


V 3 denní kurzu získáte informace jak lépe spravovat a konfigurovat prostředí SCOM 2007.


Po dokončení kurzu budete schopni: • Řešit problémy prostředí Operations Manager 2007

 • Porozumět architektuře Operations Manager 2007

 • Řešit problémy a ladit management packy

 • Pracovat s konektory

 • Vytvářet management packy

 • Vytvářet custom reporty

 • Provádět každodenní úkoly pomocí command shell

 • Používat skripty v Operations Manager 2007

Osnova kurzu:


Module 1: Architecture and Troubleshooting


V této části nahlédnete do Operations Manager “internals”, zjistíte jak systém pracuje a jak lze řešit vzniklé problémy.


Module 2: Management Packs


Zde je popisována architektura management packu, jak vytvořit vlastní management pack.


Module 3: Reporting


Zde je popisována tvorba vlastních reportů.


Module 4: Connectors


Popis propojení systému Operations Manager s dalším systémem pomocí konektoru.


Module 5: Advanced Scripting and PowerShell


Popis tvorby a práce se skripty vOperations Manager pomocí Windows PowerShell a VisualBasic skriptů.


==================================================================


MS SCOM R2


Pokud hledáte informace potřebné ke zlepšení vašich dosavadních vědomostí o znalosti verze SCOM 2007 R2, z oficiálních zdrojů (Microsoft MOC kurz) se jich zatím nedočkáte. Kde tedy hledat? Můžete zkusit následující postupy:


Krok 1: Čtěte datasheety a whitepapery • What’s New in Operations Manager 2007 R2

 • Whitepaper: Managing Your UNIX/Linux Systems with Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Extensions

 • Datasheet: Monitoring Cross-Platform Environments with Operations Manager 2007 R2

 • Datasheet: Reporting on Service Levels with Operations Manager 2007 R2

 • … a další

Krok 2: Sledujte a poslouchejte experty • Introducing Operations Manager 2007 R2

 • Baelson Duque’s podcast on Operations Manager 2007 R2 on OpsManJam.com

 • Developing Custom Reports and Operational Dashboards with Operations Manager 2007 R2

 • Successfully Monitor UNIX and Linux Alongside Your Windows Infrastructure with Operations Manager 2007 R2

 • .NET Monitoring with Operations Manager 2007 R2

 • Operations Manager 2007 R2 Deployment and Upgrade Best Practices

 • Interoperability Connectors with Operations Manager 2007 R2

 • Operations Manager 2007 R2 Agentless Client Monitoring

 • … a další (TechNet Edge, Connect, Webcast…)

Krok 3: Vyzkoušejte si vše v praxi (Postupy jsou umístěny na Microsoft TechNet) • Operations Manager 2007 R2 – An Introduction

 • Operations Manager 2007 R2 – Advanced Concepts

 • Monitoring Exchange, SQL Server and Windows Server with Operations Manager 2007

 • Monitoring UNIX/Linux with System Center Operations Manager 2007 Cross Platform Extensions Beta

 • Interoperability Connectors in Operations Manager 2007 R2

 • Authoring Management Packs – An Introduction

 • Authoring Management Packs – Advanced Concepts

 • … a další

Krok 4: Zúčastněte se školení Microsoft Learning • MOC 50028: Installing and Configuring Operations Manager 2007 (dostupnost aktualizace pro R2 - Q3/2009)

 • MOC 50216: Operations Manager 2007 Advanced Configuration and Administration

 • MOC 50231: Operations Manager 2007 Advanced Management Pack Authoring:  (dostupnost - Q3/2009)

 • http://www.microsoft.com/learning/

Krok 5: Buďte u toho… (Získejte aktuální informace přímo u zdroje)- Pavel Řepa, IT senior konzultant, DIGI TRADE s.r.o.

Comments (1)

Cancel reply

 1. Anonymous says:

  Poslední aktualizace: 20.2.2014 V tomto článku naleznete souhrn materiálů z TechNet

Skip to main content