Jak konfigurovat dohled služby Windows, UNIX, LINUX pro SCOM 2007 R2/SP1


V minulém článku (Je opravdu čas na změnu? Porovnání SCOM...) jsem vám představil základní novinky ve verzi System Center Operations Manager 2007 R2 oproti verzi SP1. Zabudovaných změn je však mnohem více a já bych vám je chtěl v kratších příspěvcích postupně představovat. Dnes se zaměřím na konfiguraci monitorování samostatné služby v operačních systémech Microsoft Windows, UNIX a LINUX (pouze SCOM 2007 R2).


Monitorování služby v System Center Operations Manager 2007 SP1


Jedním ze základních požadavků při implementaci dohledového systému je monitorování služeb. Pokud se podíváme na systém SCOM 2007 SP1, je zde jednoduchý průvodce, který nás provede základní konfigurací. V průvodci zadám název pro vytvářené sledování (monitor). V dalším kroku napíšeme název služby nebo ji vylistujeme přes průzkumníka. Také musíme vybrat (nebo vytvořit nový/samostatný) zapisovatelný management pack, kde budou informace uloženy.


Průvodce pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:


SCOM SP1 SVC 01 SCOM SP1 SVC 02


 SCOM SP1 SVC 03


Průvodce vytvoří základní konfiguraci pro dohled stavu a výkonu služby. Jednotlivé nastavení lze následně měnit. Důležité je vědět, že již od vytvoření monitoru je zapnuta kontrola dostupnosti služby a reportování o nedostupnosti.


Vytvořený monitor pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:


SCOM SP1 SVC 04 SCOM SP1 SVC 05 SCOM SP1 SVC 06 SCOM SP1 SVC 07


Pokud bychom chtěli změnit parametry dohledu, lze to pomocí položky overrides.


Změna konfigurace monitoru pro kontrolu služby v SCOM 2007 SP1:


SCOM SP1 SVC 08 


Na posledních obrázcích jsou vidět automaticky vytvořené tasky a rules určené pro jednodušší správu služby a sběr informací z výkonnostních čítačů.


Tasky a Rules v SCOM 2007 SP1:


SCOM SP1 SVC 09 SCOM SP1 SVC 10


Monitorování Windows služby v System Center Operations Manager 2007 R2


Ve verzi SCOM 2007 R2 nám přibylo několik dalších možností, které lze nastavit pomocí průvodce. Především máme možnost konfigurovat zacílení této kontroly na skupinu počítačů. Také můžeme přímo v průvodci nastavit mezní hodnoty pro sledování vytížení CPU a RAM.


Průvodce pro kontrolu Windows služby v SCOM 2007 R2:


SCOM R2 SVC 01 SCOM R2 SVC 02 SCOM R2 SVC 03 SCOM R2 SVC 04 SCOM R2 SVC 05 SCOM R2 SVC 06


Opět je vytvořena základní konfigurace pro dohled stavu a výkonu služby a jednotlivé nastavení lze následně měnit. Důležité je vědět, že již od vytvoření monitoru je zapnuta kontrola dostupnosti služby a reportování o nedostupnosti. Po zobrazení kontextového menu objektu Windows služby, lze nyní spustit více nástrojů SCOM 2007. Zde je například vidět v SCOM 2007 R2 nově umístěná položka overrides nebo Service Level Tracking. V samotném monitoru jsou nyní hned dvě položky Service Running State, jeden pro námi vytvořený management pack a jeden pro standardní Windows Service management pack.


Vytvořený monitor pro kontrolu služby v SCOM 2007 R2:


SCOM R2 SVC 07 SCOM R2 SVC 08 SCOM R2 SVC 09 SCOM R2 SVC 10


Položka overrides, která je umístěna jak v nastavení vlastností pravidla, tak v záhlaví konzole, nám umožní změnit parametry monitorování. Zde je další rozdíl mezi verzemi SCOM 2007 SP1 a R2 v tom, že zapnutí pravidla je nastaveno již od první konfigurace pomocí overrides.


Změna konfigurace monitoru pro kontrolu služby v SCOM 2007 R2:


SCOM R2 SVC 11 SCOM R2 SVC 12 SCOM R2 SVC 13 SCOM R2 SVC 14


Na posledních obrázcích jsou vidět automaticky vytvořené tasky a rules určené pro jednodušší správu služby a sběr informací z výkonnostních čítačů. Rozdíl mezi verzemi SCOM 2007 je patrný zejména v počtu výkonnostních čítačů.


Tasky a Rules v SCOM 2007 R2:


SCOM R2 SVC 15 SCOM R2 SVC 16


Monitorování UNIX/LINUX služby v System Center Operations Manager 2007 R2


Verze SCOM 2007 R2 nám umožňuje monitorovat vybrané operační systémy UNIX/LINUX pomocí instalovaného agenta. Pokud je v systému instalován agent, lze konfigurovat i další monitorovací pravidla. Zde je ukázka konfigurace kontroly LINUX služby na operačním systému SuSE SLES 10. Pokud je tedy agent na cílovém počítači již instalovaný, stačí opět pouze projít průvodce. Konfigurace sledování služby je stejně jednoduchá jako v systému Microsoft Windows.


1) V první části pojmenuje monitor a vybereme zapisovatelný management pack.


SCOM R2 LIN SVC 01


2) Vybereme monitorovaný počítač.


SCOM R2 LIN SVC 02


3) Zde probíhá výběr cílové skupiny počítačů pro monitorování.


SCOM R2 LIN SVC 03


4) Poslední část konfigurace je výběr běžící služby ve spodním okně.


SCOM R2 LIN SVC 04


5) Potvrdíme vybranou službu. Tím je konfigurace dokončena a monitor je připraven ke sledování.- Pavel Řepa,
IT senior konzultant, DIGI TRADE s.r.o.

Comments (0)

Skip to main content