Je opravdu čas na změnu? Porovnání SCOM 2007 R2 s verzí SCOM 2007 SP1. A něco navíc…


V seriálu o dohledovém systému Microsoft System Center Operations Manager 2007 jsem vás na konci dubna seznámil se možnostmi příprav, instalace i konfigurace tohoto prostředí. V posledním díle jsme si představili několik rozšíření pro toto management řešení. Čas plyne rychle, někdo říká jako voda a měsíc květen je za námi. Z pohledu IT managementu během května proběhlo několik zásadních událostí.


Současnost a budoucnost managementu


První z nich bylo konání již desátého ročníku konference Microsoft Management Summit 2009, která bývá zaměřena na management technologie vyvíjené společností Microsoft, případně partnery. Na konferenci bylo představeno několik blížících se novinek a vizí do budoucna. Hlavním tématem tohoto ročníku byla virtualizace a CLOUD computing. Ano, v posledních měsících (letech??) byl trend vše virtualizovat do datových center a dnes nastává doba, kdy výpočetní síla těchto datových center bude poskytovat služby (výpočetní výkon) koncovým uživatelům. Koncovým uživatelem není myšlen konkrétní člověk sedící za klávesnicí, ale celé společnosti. Ty nebudou muset investovat do nákupu a údržby IT infrastruktury, ale budou si moci pronajmout konkrétní službu (např.: elektronickou poštu nebo CRM) a ta jim bude doručována na jejich koncová zařízení. Uživatel se nebude muset starat o chod a funkčnost systému na pozadí, postačí mu pouze spolehlivé koncové zařízení.


scroadmap


Také byly představeny budoucí verze řešení Microsoft System Center - Configuration Manager 2007 SP2 a Virtual Machine Manager 2008 R2. Oba nástroje budou k dispozici několik měsíců (3, respektive 2 měsíce) po uvedení nové verze operačních systémů Windows Server 2008 R2, případně Windows 7. Jejich uvedení se blíží a tak by měly být všechny zmíněné produkty k dispozici ještě letos. Samozřejmě byla představena vize do vzdálenější budoucnosti, kde byly představeny plány na uvedení dalších produktů. Především se jedná o System Center Data Protection Manager 2010, System Center Essentials 2010, System Center Service Manager 2010. Ale také byla oznámena představa produktu pro správu desktopů System Center Online Desktop Manager. Dnes můžeme jen spekulovat, jak bude tento produkt vypadat, ale představa společnosti Microsoft je vytvoření nástroje pro online ochranu, monitoring a konfiguraci s možností vzdálené správy.


Letos jsem měl opět možnost zúčastnit se této prestižní události. Během maratónu přednášek jsem měl možnost vidět i vyzkoušet mnoho technologií, které budou teprve uvolněny do výroby.


System Center Operations Manager 2007 R2


Druhou událostí bylo dokončení R2 verze dohledového systému System Center Operations Manager 2007. Po roce a třech měsících byla představena nová, zlomová verze dohledového systému. Společnost Microsoft má se SCOM 2007 R2 velká očekávání, díky všem novinkám, které do ní byly vloženy. Finální kód byl dokončen 25. května 2009, byla uvolněna zkušební verze a plná verze bude k dispozici 1. července 2009. Co nám tedy přináší nového oproti verzi SCOM 2007 SP1?


Zvýšení výkonu a dostupnosti aplikací v heterogenním prostředí


 • SCOM 2007 R2 umožňuje monitorovat nejen svět operačních systémů společnosti Microsoft, ale od této verze i operační systémy UNIX a LINUX. Pravdou je, že dohled systémů UNIX nebo LINUX byl možný již dříve, např. díky management packům společnosti Quest Software, ale společnost Microsoft nyní umožní dohled vybraných verzí pomocí agenta instalovaného přímo do těchto verzí operačních systémů UNIX/LINUX:


  • HP-UX 11i v2 a v3 (PA-RISC a IA64)

  • Sun Solaris 8 and 9 (SPARC) a Solaris 10 (SPARC a x86)

  • Red Hat Enterprise Linux 4 (x86/x64) a 5 (x86/x64) Server

  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86) a 10 SP1 (x86/x64)

  • IBM AIX v5.3 a v6.1 (POWER)

scomr2cpe


scomr2dis • S bodem jedna souvisí i bod dvě. Možnost tvorby a monitorování distribuovaných aplikací s objekty umístěnými v prostředí Windows, UNIX nebo LINUX. Přeci jen, pokud potřebuji monitorovat SAP s Oracle databází umístěnou na UNIX serveru, mohu vytvořit model odpovídající skutečnosti. A následně SAP prostředí mohu monitorovat v celé šíři

 • Možnost dohledu a správy virtualizační platformy je rozšířena o nové PRO management packy partnerů společnosti Microsoft. PRO management packy připravují společnosti DELL, Hewlett Packard, Emulex, Brocade, Quest Software a další

 • Možnost rozšíření dohledu UNIX a LINUX prostředí o management packy společnosti Xandros


Zlepšení dohledu aplikací v datovém centru


 • Zlepšení monitorování SLA a rozšíření reportů zobrazujících výkon a dostupnost SLA aplikací

 • Efektivnější identifikace vzniklého problému a akcí určených k řešení

scomr2sld


Zvýšení rychlosti přístupu k informacím


 • Kratší doba k zobrazení pohledů a řešení

 • Zlepšení a zjednodušení tvorby management packů

 • Začlenění Health Exploreru do Web konzole

 • Začlenění zobrazení overrides do management konzole

scomr2ove


Jak lze Operations Manager 2007 R2 rozšířit? (…tedy v blízké budoucnosti) • Service Level Dashboard v2 je Solution Accelerators, tedy akcelerátor řešení, pomocí kterého lze vytvořit rozhraní pro jednoduchý dohled nad dostupností a výkonem kritických služeb v téměř online podobě. Pro dashboard lze konfigurovat přístupy k  informacím na základě rolí (např. pro jednotlivá oddělení)


 • Operations Manager 2007 R2 Interoperability Connectors – umožní synchronizaci informací o událostech mezi SCOM 2007 R2 a systémy jiných výrobců:


 • Operations Manager 2007 R2 Visio Add-in – umožní propojení informací o stavu a zdraví objektů SCOM do Visio diagramu. Po natažení informací o objektech do diagramu jsou data synchronizována. Tím lze vytvořit jednoduchý online dashboard.


Možnosti upgrade na verzi SCOM 2007 R2


V mnoha společnostech je nyní instalována verze SCOM 2007 se Service Packem 1. Pro tyto společnosti je zde možnost upgrade na verzi SCOM 2007 R2, pokud jsou splněny podmínky na posledním obrázku. Ten ukazuje možnosti přechodu z jednotlivých rolí SCOM 2007 na SCOM 2007 R2.


scomr2upg


A jak to bude s licencemi? Bude malá změna…


S blížícím se oficiálním uvedením System Center Operations Manager 2007 R2, již uvedenou VMware vSphere 4 a blížícím se dokončením Windows Serveru 2008 R2 s rolí Hyper-V R2, dochází k přehodnocení licencování správy virtuálních strojů pomocí zvýhodněné licence Microsoft System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE).


Server Management Suite Enterprise obsahuje do konce června 2009 Enterprise server management licenci (Server ML) těchto produktů:  • System Center Operations Manager 2007,

 • System Center Configuration Manager 2007 R2,

 • System Center Data Protection Manager 2007

 • System Center Virtual Machine Manager 2008

 • a také licenci System Center Virtual Machine Manager 2008 Management Server

Současná licence říká, že: tuto licenci můžeme použít pro správu neomezeného počtu prostředí s operačním systémem (OSE) na jednom fyzickém serveru.


Přicházející změna pro System Center Server Management Suite Enterprise

Od 1. července 2009 budou k dispozici hned dvě verze licencí. Tato změna souvisí s oficiálním uvedením System Center Operations Manager 2007 R2*.


1) System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) bude změněna z neomezeného počtu OSE na čtyři (4) OSE s tím, že bude snížena cena licence o 20%.


2) Nově bude zavedena licence System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD). Ta bude obsahovat licence pro stejné produkty jako SMSE, ale licence bude určena pro procesor (CPU), tedy ne již pro celý fyzický server, a bude určena pro správu neomezeného počtu OSE jako původní SMSE.


*Nové licence začnou platit ve chvíli nasazení produktu System Center Operations Manager 2007 R2 nebo dalších verzí produktů, na které se SMSE licence vztahuje.


- Pavel Řepa, IT senior konzultant, DIGI TRADE s.r.o.

Comments (0)

Skip to main content