Tematický týden: Public Key Infrastructure (PKI), díl třetí


A při středě pokračujeme s načatým tematickým týdnem a budeme se zabývat kontrolou zneplatněných certifikátů..


Platnost certifikátů končí buď přirozeně uplynutím doby, na kterou byly vystaveny, nebo jejich zneplatněním. Důvody pro zneplatnění mohou být různé: kompromitace privátního klíče, odchod zaměstnance z firmy apod...


Pokračování článku ...


- KFL
 

Comments (2)

  1. blogCZSK says:

    Opraveno, díky za upozornění.

    Tomáš

Skip to main content