Tematický týden: Public Key Infrastructure (PKI), díl druhý


A zvesela pokračujeme druhým dílem seriálu o PKI. Tentokrát půjde o to, jak správně postupovat při nasazení dvouúrovňového PKI.


V minulém díle jsme popsali základní parametry PKI, které by měly být součástí každého návrhu. Pro většinu organizací je optimální architektura s dvěma úrovněmi CA: jedna standalone offline kořenová CA a pod ní libovolné množství podřízených online enterprise vystavujících CA.


Pokračování článku ...


- KFL

Comments (0)

Skip to main content